Syn.: Alchemilla parcipila Juz.
Česká jména: kontryhel lysolodyžný (Danihelka 2012)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla glabricaulis
Rozšíření: Víceméně souvislý areál se rozkládá od severovýchodního Polska a severní Ukrajiny přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Bělorusko do Ruska. V Rusku roste až za Ural, výskyt severně od tajgové oblasti se nepovažuje za původní; pochybnosti jsou rovněž o původnosti výskytu ve Finsku. Izolovaná arela leží v centrální části Šumavy na obou stranách česko-bavorské hranice. Zdejší výskyt byl zjištěn teprve v 90. letech 20. století a v roce 2003 publikován; na území ČR bylo dosud zaznamenáno 5–6 lokalit.
Ekologie: Roste na vlhčích, živinami bohatších loukách, ale i v příkopech kolem cest. Středoevropské lokality leží v nadmořské výšce 1000–1200 m.
Alchemilla glabricaulis
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, spíše modrozeleně zbarvená, lodyhy i řapíky jsou oproti jiným druhům kontryhelů často nápadně útlé. Čepel přízemních listů je v obrysu okrouhle ledvinitá, plochá až slabě zvlněná, hustě měkce chlupatá, spíše mělce laločnatá, bazální výkroj je spíše užší; zuby na okraji laloků jsou nízké, často dopředu zahnuté; čepel je k řapíku ve víceméně kolmém postavení; řapík je zcela lysý. Čtyřčetné květy tvoří drobná klubíčka a jsou velmi drobné, 2–3 mm dlouhé; češule jsou kuželovitě zvonkovité; cípy kalíšku jsou podlouhlé, zřetelně menší než cípy kalicha; kališní lístky jsou vejčité až podlouhlé; koruna chybí; tyčinky jsou 4, pyl se nevyvíjí. Plodem je nažka.
Záměny: Patří do skupiny „lysých“ kontryhelů (Alchemilla glabra agg.), které mají skutečně nebo zdánlivě lysé lodyhy i řapíky. V případě tohoto druhu jsou řapíky i lodyhy skutečně lysé, chybějí i nenápadné přitisklé chlupy, které najdeme u většiny zástupců této skupiny. Od všech ostatních se však liší listy, které jsou na líci měkce chlupaté, a to nejen na okraji, ale i na ploše. Podobnou kombinaci znaků nemá žádný další druh kontryhelu v české květeně; podobnou znakovou kombinaci však lze najít u některých endemických typů v Alpách a vysokých Karpatech. Jiným dosti nápadným znakem jsou velmi malé květy; z našich druhů je má podobně malé Alchemilla xanthochlora, která však má zřetelně chlupaté řapíky i lodyhy.
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh květeny ČR, v současné době jsou na české straně známy 4 populace v okolí Kvildy a zaniklých obcí Bučina a Knížecí Pláně. V Červeném seznamu (2012) byl tento druh klasifikován jako druh vyžadující pozornost, s chybějícími informacemi (C4b). Za současných znalostí o jeho výskytu a ekologii splňuje nárok na zařazení mezi druhy kriticky ohrožené, vzácné (C1r).
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla glabricaulis
Fotografováno ve dnech 23. a 25. 7. 2013 (Šumava, prostor zaniklé obce Bučina).