Syn.: Didierea comosa Drake
Čeleď: Didiereaceae Radlk.
Alluaudia comosa
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, roste jen v pobřežním pruhu kolem jihozápadní a jižní části ostrova v provincii Toliara.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou trnité křoviny v nejsušší části ostrova, kde je v průběhu roku pouze krátká perioda dešťů. Vystupuje nanejvýš do nadmořské výšky 500 m.
Alluaudia comosa
Popis: Dvoudomý, hustě ostnitý stromek vysoký 2–6(–8) m; kmínek je zřetelný, větve směřují přímo, jsou hustě pokryté trny dlouhými až 2 cm, na bázi rozšířenými. Listy na dlouhých větvích jsou podlouhlé, 5–10 mm dlouhé a 3–5 mm široké, špičaté, na krátkých větvích vyrůstají často ve dvojicích a jsou krátce řapíkaté, obvejčité až téměř okrouhlé, 10–22 mm dlouhé a 9–14 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené nebo až vykrojené. V paždí trnů se zakládají okolíkovitá květenství s 5–10 květy. Samčí květy vyrůstají na stopkách dlouhých 8–10 mm; kališní lístky jsou kápovité, 1,2–1,3 mm dlouhé a 3,5–4 mm široké; korunní lístky jsou 4, asi 4 mm dlouhé a 2–2,5 mm široké, bílé; tyčinek je 8, s nachovými nitkami; pistillodium je velmi zakrnělé. Samičí květy dorůstají asi 8 mm v průměru; kališní lístky jsou 2, rovněž kápovité, 2,5–3 mm dlouhé a 4–5 mm široké; korunní lístky jsou 4, vejčité, 3–4 mm dlouhé a 2,5–3 mm široké, bílé; staminodií je 8(–10), krátkých; semeník je vejcovitý, 2–3 mm dlouhý. Plodem je zploštěle vejcovitá tobolka 2–2,5 mm dlouhá, obklopená vytrvalým kalichem.
Ohrožení a ochrana: Na tento druh se vztahuje mezinárodní úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Alluaudia comosa
Alluaudia comosa
Alluaudia comosa
Alluaudia comosa
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).