Syn.: Didierea dumosa Drake
Čeleď: Didiereaceae Radlk.
Alluaudia dumosa
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se pouze v jižní části ostrova v provinciích Fianarantsoa a Toliara.
Ekologie: Průvodce trnitých křovin v suchých částech ostrova, kde panuje suché klima pouze s krátkou periodou dešťů. Vystupuje až do nadmořské výšky přes 1000 m.
Alluaudia dumosa
Popis: Téměř bezlistý dvoudomý keř, dorůstá výšky 2–5 m; větve jsou svazčité, šedohnědé, bez trnů nebo s drobnými černými kuželovitými trny. Listy vytrvávají jen velmi krátkou dobu, jsou většinou jen na mladých větvích, válcovité nebo lehce zploštělé, 5–10 mm dlouhé a 2–3 mm široké, na vrcholu špičaté. V nejvyšších částech větví se v paždí listů zakládají po 1–3 vidličnatá květenství asi 5 cm dlouhá; listeny jsou trojúhelníkovité, 1–1,5 mm dlouhé, špičaté. Samčí květy měří v průměru asi 1 cm; květní stopky jsou tlusté, asi 3 mm dlouhé, na bázi s 2 listenci; kališní lístky jsou 2, poněkud nestejné, 2–3 mm dlouhé, zelené; korunní lístky jsou 4, široce vejčité, 3–4 mm dlouhé, bílé; tyčinek je obvykle 10; pistillodium má prodlouženou čnělku a zakrnělou bliznu. Samičí květy vyrůstají na krátkých stopkách; kališní lístky jsou 2, nestejné, 1–2 mm dlouhé, zelené; korunní lístky jsou 4, okrouhlé, asi 3 mm dlouhé a 3 mm široké, bělavé; staminodií je 10, krátkých; semeník je kulovitý, asi 1,8 mm dlouhý. Plodem je elipsoidní tobolka obklopená vytrvalými květními obaly.
Ohrožení a ochrana: Stejně jako na ostatní zástupce čeledi Didiereaceae se na tento druh vztahuje mezinárodní úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Alluaudia dumosa
Alluaudia dumosa
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d‘Antsokay).