Čeleď: Didiereaceae Radlk.
Alluaudiopsis marnieriana
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, malinký areál se rozkládá na jihozápadě ostrova v provincii Toliara, v území vymezeném sídly Tulear a Manombo.
Ekologie: Stanovištěm jsou trnité křoviny v pobřeží nejsušší části ostrova, nejvýše vystupuje do nadmořské výšky asi 50 m.
Popis: Opadavý, trnitý, dvoudomý keř vysoký 1,5–4 m; větve při zemi mohou dosahovat průměru až 10 cm, větve ve vyšších částech jsou rozkladité, s šedou borkou. Listy jsou kratičce řapíkaté, střídavé, poněkud dužnaté, podlouhlé až kopinaté, 7–15 mm dlouhé a 3–4 mm široké, celokrajné, na vrcholu hrotité, po každé straně listu vyrůstá 5–10 mm dlouhý trn; na brachyblastech vyrůstají listy i trny kratší, u samičích rostlin bývají i poněkud širší. Samčí květy jsou uspořádány po 2–5 do okolíku; květní stopka je asi 5 mm dlouhá, nese 2 drobné listeny; kališní lístky jsou 2, poněkud nestejné, 5–8 mm dlouhé, blanité, žlutavé; korunní lístky jsou 4, karmínové, vnější jsou až 12 mm dlouhé a 6 mm široké, vnitřní jsou poněkud kratší a užší; tyčinek je 9–10, s nitkami asi 8 mm dlouhými; pistillodium je vyvinuto, ale bez čnělky. Samičí květy jsou větší než samčí, uspořádané po 2–3; květní stopka je až 7 mm dlouhá, rovněž s 2 listeny; kališní lístky jsou také 2 a nestejné, větší je 10–15 mm dlouhý; karmínové korunní lístky jsou také 4, vnější široce vejčité, 12–15 mm dlouhé, vnitřní nanejvýš 12 mm dlouhé; staminodií bývá (8–)10(–11), 5–7 mm dlouhých; semeník je 2–4 mm dlouhý, čnělka 8–12 mm dlouhá, žlutočervená, zakončená trojklanou bílou bliznou. Plodem je vejcovitá tobolka 3–4 mm dlouhá, ukrytá ve vytrvalém kalichu; semena jsou vejcovitá, asi 3 mm dlouhá, s bílým masíčkem.
Ohrožení a ochrana: Na tento druh se vztahuje mezinárodní úmluva o obchodu s přírodninami CITES.
Poznámka: Čeleď Didiereaceae byla považována za jednu z nejvýznamnějších rostlinných skupin ostrova, něco jako madagaskarští lemuři mezi rostlinami. Jde celkem o 11 druhů ve 4 rodech, všechny rostou v reliktním trnitém buši na suchém jihu a jihozápadě ostrova. Teprve po roce 2000 bylo molekulárními výzkumy dokázáno, že do této čeledi náleží ještě 2–3 rody z afrického kontinentu.
Do rodu Alluaudiopsis je řazen ještě druh Alluaudiopsis fiheremnensis, který se odlišuje delšími trny uspořádanými po jednom a květy žlutobílé barvy. Oba tyto druhy mezi ostatními zástupci čeledi vynikají největší velikostí květů.
Alluaudiopsis marnieriana
Alluaudiopsis marnieriana
Alluaudiopsis marnieriana
Alluaudiopsis marnieriana
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).