Česká jména: slejemka (Presl 1846)
Čeleď: Marattiaceae Bercht. et J. Presl – děrňovité
Angiopteris madagascariensis
Rozšíření: Vyskytuje se na Madagaskaru, na ostrově Mayotte v souostroví Komory, na Maskarénách na Réunionu i Mauriciu a na Seychelách, zde na ostrovech Mahé a Silhouette.
Ekologie: Roste v roklinách v deštných tropických lesích v údolích, na žulovém nebo vyvřelinovém podloží. Na stanovištích panuje dosti značné zastínění a je na nich vysoká vzdušná vlhkost.
Angiopteris madagascariensis
Popis: Mohutná kapradina s krátkým, často kulovitým oddenkem, 3–4 m vysoká. Listy jsou 4–5 m dlouhé, s hladkým, 1,2–1,7 m dlouhým řapíkem, čepel je dvakrát zpeřená; úkrojky prvního řádu jsou až 1 m dlouhé, s 34–36 páry úkrojků druhého řádu, které jsou 20–22 cm dlouhé a asi 2,5 cm široké, víceméně celokrajné, na vrcholu s protaženou ocasatou špičkou; kupky výtrusnic lemují střední žilku úkrojku, tvoří je 6–12 přisedlých sporangií; otvírají se štěrbinou lemovanou ztlustlými buňkami.
Poznámka: Rostliny byly donedávna považovány za široce chápaný druh Angiopteris evecta. Teprve nedávno se ukázalo, že toto pojetí je neudržitelné, a potvrdila se existence více lokálních taxonů. Monografická studie věnovaná seychelským zástupcům čeledi Marattiaceae (Senterre et al. 2014) přinesla informaci, že na tomto souostroví roste kromě relativně hojného představeného druhu ještě mnohem vzácnější Angiopteris chonsengiana, odlišující se křídlatými vřeteny ve vyšších částech listu a koncovým úkrojkem výrazně delším než úkrojky ostatní.
Angiopteris madagascariensisAngiopteris madagascariensis
Angiopteris madagascariensis
Angiopteris madagascariensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 2. a 4. 2. 2011 (Seychely, Mahé, Morne Blanc a Copolia).

Literatura:
Senterre B., Rouhan G., Fabre I., Morel Ch. et Christenhusz M. (2014): Revision of the fern family Marattiaceae in the Seychelles with two new species and discussion of the African Ptisania fraxinea complex. In: Phytotaxa 158: 57–75.