Syn.: Hemionitis boryana Willd.
Čeleď: Vittariaceae Ching
Anthrophyum boryanum
Rozšíření: Vyskytuje se na Madagaskaru, Komorských ostrovech, dále na Réunionu a Mauriciu. Z afrického kontinentu existuje údaj o nálezu v Tanzánii. Do rodu Anthrophyum se řadí 25–30 druhů, rozšířených ve vlhkých tropech Starého světa.
Ekologie: Roste převážně jako epifyt, řidčeji i na volné půdě. Najdeme jej v deštných až mlžných tropických lesích (srážky jsou zde zvyšovány pravidelným monzunem), nejčastěji na polostinných stanovištích ve vyšších nadmořských výškách. Vždy provází prostředí s vysokou diverzitou epifytů.
Anthrophyum boryanum
Popis: Celolistá kapradina s plazivým oddenkem, pokrytým černohnědými plevinami. Listy bývají nahlučené do volných trsů, jsou obkopinaté až kopisťovité, až 65 cm dlouhé a 17 cm široké, v dolní části zúžené do nepravého řapíku, celokrajné, na vrcholu tupé nebo tupě špičaté; žilnatina je síťovitá, tvoří drobná, nepravidelná políčka („buňky“), zřetelně patrná i při pohledu se svrchní strany; na spodní straně listů jsou kupky výtrusnic, vyrůstají na žilkách a jsou uspořádané do nápadné síťovité struktury, která však nedosahuje až k okraji listu.
Anthrophyum boryanumAnthrophyum boryanum
Anthrophyum boryanum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 11. a 15. 9. 2008 (Réunion, Cirque de Salazie: Col de Fourche; Forêt de Bébour).