Syn.: Cornicina lotoides (L.) Boiss., Hymenocarpos hispanicus Lassen, Hymenocarpos lotoides (L.) Lassen
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Anthyllis lotoides
Rozšíření: Západomediteránní druh, vyskytuje se na jihu a západě Pyrenejského poloostrova a v severním Maroku.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v lemech křovin a na mýtinách, i na ruderalizovaných stanovištích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1300 m. Kvete od března do června.
Anthyllis lotoides
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 12–30(–40) cm dlouhou, obvykle větvenou, vzácněji i jednoduchou, chlupatou. Listy jsou lichozpeřené, nejspodnější jsou často redukované jen na terminální lístek, který je obkopinatý až kopisťovitý, až 6 cm dlouhý a asi 1,3 cm široký, vyšší listy jsou složeny z (3–)5–7 nestejných, úzce kopinatých až obkopinatých lístků, které jsou po obou stranách chlupaté. Květenství je hlávkaté, 4–11květé, podepřené 3četným listenem; kalich je trubkovitý, rovný, 9–13 mm dlouhý, dlouze chlupatý, s 5 nestejnými cípy, na žilkách načervenalý; koruna je delší než kalich, žlutá nebo až oranžová, pavéza je vejčitá, 6–8 mm dlouhá, křídla jsou zřetelně delší než člunek. Lusk je víceméně rovný, 13–20 mm dlouhý, se 4–12 semeny.
Poznámka: Částí literatury bývá tento druh řazen k rodu Hymenocarpos, který je morfologicky charakterizován jednoduchým nejspodnějším listem a lusky spirálovitě stočenými, v obrysu okrouhlými.
Anthyllis lotoides
Anthyllis lotoides
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 29. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural da Serra da Estrela, Rota das Faias).