Syn.: Anthyllis nivalis (Willk.) Beck, Anthyllis vulneraria subsp. atlantis Emb. et Maire, Anthyllis vulneraria subsp. nivalis (Willk.) Rivas
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana
Rozšíření: Vysokohorský typ z jihozápadního Středozemí. Popsán byl ze španělského pohoří Sierra Nevada, vyskytuje se rovněž ve Vysokém Atlase v Maroku.
Ekologie: Roste v chladnomilných společenstvech na kyselém podkladu tvořeném krystalickými břidlicemi, v nadmořské výšce 2200–3200(–3400) m.
Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina vysoká (3–)6–12 cm; lodyhy jsou poléhavé nebo vystoupavé, téměř bezlisté, po celé délce s přitisklými, asi 1 mm dlouhými chlupy, někdy je odění na bázi poněkud odstálé. Listy vyrůstají v přízemní růžici, jsou lichozpeřené, s (3–)5–7 lístky; lístky jsou eliptické až vejčité, na líci obvykle lysé nebo olysalé, na rubu a na okraji s přitisklými, hnědavými nebo stříbřitými chlupy, vřeteno je chlupaté, koncový lístek je 0,8–1,2 cm dlouhý a 0,6–0,8 cm široký, ostatní jsou menší; lodyžní listy mohou chybět. Květy tvoří strboul (2–)2,5–3 cm v průměru; listeny mají úkrojky asi do poloviny srostlé; kalich je 9–10 mm dlouhý, odstále chlupatý, obvykle dvoubarvený, v horní části nachový; koruna je 1,4–1,6 cm dlouhá, růžová nebo nachová, přečnívá kalich o 4–6 mm. Plodem je stopečkatá nažka asi 4 mm dlouhá a 2,5 mm široká.
Poznámka: Na Pyrenejském poloostrově tvoří druh Anthyllis vulneraria velký počet poddruhů, odlišných vzrůstem, oděním, tvarem listů i barvou květů, většinou jsou vázány na horské oblasti. V přechodných zónách v nižších polohách ale tvoří přechodné typy k dalším poddruhům.
Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana
Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana
Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana
Fotografovala Věra Svobodová, dne 16. 5. 2017 (Španělsko, Andalusie, Sierra Nevada).