Syn.: Anthyllis bonjeanii Beck, Astragalus vulnerarioides All.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides
Rozšíření: Tento taxon se uvádí z Pyrenejí, jihozápadních Alp a centrálních Apenin; některé zdroje jej uvádějí dokonce i z Korsiky.
Ekologie: Roste v suchých trávnících na kamenitých svazích a na pastvinách nad horní hranicí lesa, preferuje vápencové podloží. Lokality leží v nadmořských výškách 1500–2500 m.
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 10–15(–20) cm; lodyhy jsou vystoupavé, obvykle nevětvené, přitiskle chlupaté. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, většina je soustředěna při bázi lodyhy; dolní s 5–9 lístky, jejich koncový lístek je jen málo odlišný od postranních, 1,3–1,6 cm dlouhý a 5–6 mm široký; vyšší lodyžní listy se výrazně zmenšují. Květy tvoří koncové strbouly asi 3 cm v průměru, podepřené 2 dlanitosečnými, 5–9četnými špičatými listeny s úkrojky 6–8 mm dlouhými; kalich je 8–9 mm dlouhý, odstále chlupatý, v horní třetině výrazně červený; koruna je bělavá nebo růžová, asi 1,2 cm dlouhá. Plodem je jednosemenný lusk ukrytý ve vytrvalém kalichu, často nepukavý (charakteru nažky).
Poznámka: Proměnlivý a taxonomicky neuvěřitelně komplikovaný druh Anthyllis vulneraria vytváří v areálu množství typů odlišných vzrůstem, utvářením listů, oděním i barvou květů. Protože hranice mezi odchylkami jsou neostré, jsou obvykle rozlišovány na úrovni poddruhů – zejména v horských oblastech vedla izolace ke vzniku lokálních typů. Jedním z nich je i tato subspecie – na všech lokalitách v navštívené oblasti masivu Gran Sasso byly rostliny jednotného vzhledu, s bílými nebo slabě narůžovělými květy, zatímco z Pyrenejí se uvádí, že tamní populace mají mít květy převážně žluté. Taxon byl popsán z jihozápadních Alp, tamní rostliny ale zřejmě také kvetou bíle nebo růžově. Někteří badatelé rostliny z Apenin ztotožňují s balkánským poddruhem Anthyllis vulneraria subsp. pulchella. Proměnlivost úročníků navíc zkomplikovalo pěstování na polích; kultivací byly lokální typy ovlivněny vyséváním osiva cizí provenience a následným vzájemným křížením.
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 2. a 3. 7. 2015 (Itálie, NP Gran Sasso e Monti della Laga, Campo Imperatore a Sella di Monte Aquila).