Syn.: Aphanes inexspectata Lippert, Aphanes microcarpa auct. non (Boiss. et Reut.) Rothm.
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Aphanes australis
Rozšírenie: Ťažisko areálu sa nachádza v západnej a strednej Európe odkiaľ zasahuje na východe po Grécko a Turecko a na severe po južné Švédsko a Britské ostrovy. Izolované arely sú v severozápadnej Afrike, od 18. storočia zavlečená aj do Severnej Ameriky.
V ČR bola nájdená asi na 18 lokalitách roztrúsených po celom území Čiech, na Morave iba na jedinej lokalite (Podhradní Lhota). Recentný výskyt sa uvádza od Vlkova, Domažlíc a Toužimi. V SR bola nájdená v 60-tych rokoch pri Hodejove.
Ekológia: Rastie na pieskových presypoch, poliach, úhoroch a okrajoch ciest v nížinách a pahorkatinách. Indikuje na živiny chudobné kyslé pôdy.
Opis: Útla, jednoročná až ozimná, svetlo- až trávovozelená rastlina vysoká 3–15 cm. Byľ poliehavá, vystúpavá alebo priama, sotva 1 mm hrubá, jednoduchá až chudobne rozkonárená. Listy drobné, dlaňovito tri- až päťdielne alebo strihané, stopkaté, prílistky 2–5 mm dlhé, delené do 1/2 až 2/3, so 4–7 podlhovastými úkrojkami. Kvety v klbkách, 1–1,6 mm dlhé, riedko až husto štetinaté, kalich členený na 4 cípy, kalištek drobučký alebo chýba, koruna chýba, kvetná čiaška za plodu 1,3–1,9 mm dlhá, na báze kališných cípov nezúžená, bez zreteľných žiliek. Nažky žltkasté, do 1,2 mm veľké. Kvitne od mája do septembra.
Zámeny: Hojnejšia je drobnobyľ roľná (A. arvensis), odlišuje sa sivo- až tmavozeleným sfarbením, kvetnú čiašku má na báze kališných cípov zúženú, za plodu 1,9–2,7 mm dlhú, úkrojky prílistkov sú trojuholníkovité a nažky majú hnedasté sfarbenie.
Ohrozenie a ochrana: Najväčšie ohrozenie predstavuje vápnenie pôd a používanie herbicídov, na prirodzených stanovištiach tiež sukcesia a ťažba piesku. V Českej republike je zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (C1b), na Slovensku patrí medzi vyhynuté druhy (RE).
Aphanes australisAphanes australis
Aphanes australis
Foto: máj 2006 (Maďarsko, Nagyiván).