Syn.: Aquilegia montana Sternb., Aquilegia reuteriana Rchb. ex Nyman, Aquilegia vulgaris subsp. alpina (L.) Hook. f. et Thomson, Aquilegia alpina var. minor Rouy et Foucaud
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Aquilegia alpina
Rozšírenie: Západoalpský druh zasahujúci výskytom až do Prímorských Álp a do Apenín.
Ekológia: Rastie od hornej hranice lesa s ťažiskom výskytu na alpínskych lúkach do výšky cca 2200 m n. m. Kvitne od júna do augusta.
Aquilegia alpina
Opis: Trváca, 20–70 cm vysoká, nápadná rastlina. Byľ je priama, listnatá, riedko rozkonárená. Prízemné listy dlho stopkaté, 2 × 3-dielne so zastrihovanými a tupozubatými úkrojkami, byľové listy v hornej časti byle jednoduché, kopijovité. Kvety zväčša jednotlivé, veľké, široké 6–9 cm, svetlo modré až modrofialové, s 5 vonkajšími špicatými kališnými lístkami a 5 vnútornými, kornútkovými nektárovými lístkami, ktoré prechádzajú do slabo zakrivenej ostrohy.
Ohrozenie a ochrana: Druh je zákonom chránený vo Francúzsku a Švajčiarsku. Chráni ho i európska smernica 92/43/EHS.
Poznámka: Veľmi nápadný druh kvetnatých alpínskych trávnikov. Tak ako ostatné druhy rodu je opeľovaný čmeliakmi.
Aquilegia alpinaAquilegia alpina
Aquilegia alpina
Aquilegia alpina
Foto: 14. 7. 2013 (Švajčiarsko, Peninské Alpy).