Huseníky z okruhu huseníku alpského (Arabis alpina) mají na severní polokouli ohromný cirkumpolární areál. Zasahují do Arktidy, vyskytují se v horách střední Evropy, ale najdeme je i v pohořích jihoevropských, v Malé Asii, na Kavkaze, dokonce i v Makaronésii a v horách východní Afriky. Někteří badatelé je považují za jediný druh, jiní oddělují rostliny ze zeměpisných šířek blízkých Středozemí do samostatného taxonu na druhové nebo poddruhové úrovni.

Ve východní Africe jsou huseníky z tohoto okruhu známy z Eritrey, Etiopie, Somálska, Keni, Ugandy, Tanzánie, Rwandy a Konga, vyskytují se skoro ve všech tamních vysokých horských skupinách. Nedávná analýza této skupiny (Karl et al. 2012), která podrobně řešila tuto příbuzenskou skupinu ve východní části Středozemí, sice ukázala, že východoafrické rostliny se od „evropského standardu“ geneticky zřetelně liší a nejblíže jsou zřejmě příbuzné s druhem Arabis aubrietioides z Turecka.

V Etiopii jsme se tímto huseníkem setkali jak v Simienských horách, tak v masivu Abuna Yosef. V Simienských horách jsme jej nalezli v sedle Bwahit v nadmořské výšce 4200 m, ještě výše rostl na samotném vrcholu hory Abuna Yosef, v nadmořské výšce téměř 4300 m.
Arabis
Arabis
Arabis
Arabis
Arabis
Arabis
Arabis
Arabis
Arabis
Fotografováno ve dnech 31. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mt., sedlo Bwahit) a 6. 11. 2013 (Etiopie, pohoří Wollo, hora Abuna Yosef).