Agnes Arber, rozená Robertson, se narodila dne 23. února 1879 v Londýně, zemřela 22. března 1960 v Cambridge. Britská botanička, historička botaniky, zároveň historicky první botanička, která se stala členkou britské Royal Society.

Studovala na univerzitách v Londýně (B.Sc. 1899; D.Sc. 1905) a v Cambridge (M. A.). V roce 1909 se provdala za svého učitele z Cambridge, paleobotanika Edwarda Alexandera Newell Arbera.
Z jejích prací je nutno zmínit především:

  • Herbals, Their Origin and Evolution (1912, 1938, 1986)
  • Water Plants: A Study of Aquatic Angiosperms (1920)
  • Monocotyledons: A Morphological Study (1925)
  • The Gramineae: A Study of Cereal, Bamboo and Grass (1934)
  • The Natural Philosophy of Plant Form (1950)
  • The Mind and the Eye: A Study of the Biologist’s Standpoint (1954)
  • The Manifold and the One (1957)

Jejím oborem byla především rostlinná anatomie a morfologie, avšak výrazně se zapsala i do studií historických, pojednala velmi rozsáhle o nejstarších tištěných herbářích. Uvědomila si, že na formování botaniky měly zásadní vliv právě staré lékařské spisy, v nichž stále více narůstala potřeba dokonaleji a precizněji rozlišovat jednotlivé rostliny používané v lékařské praxi. S archivaliemi se mohla blíže seznámit v univerzitní knihovně v Cambridge, ke studiu si vybrala období od roku 1470 až do roku 1670. Studovala staré práce anglické, z celoevropských potom především Pseudo-Apuleia, německé inkunábule, Hortus sanitatis, nevyhnula se však ani spisům Matthioliovým, Dodoneovým aj. Kromě ryze botanického hlediska se snažila starou herbářovou produkci hodnotit i po stránce umělecké, výtvarné. Pro českého čtenáře může být zajímavé především její vysoké hodnocení významu prvního skutečného českého botanika a otce celé vědecké botaniky Adama Zalužanského ze Zalužan.
Zabývala se pozoruhodně i filozofií biologie.

Standardní podoba jejího jména v botanické literatuře je A. ARBER.
Arber