Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Arctopus echinatus
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, vyskytuje se v provinciích Western, Northern (snad?) a Eastern Cape, prakticky nepřesahuje hranice květenné říše Capensis. Rod Arctopus obsahuje ještě další 2 druhy, které mají menší areály a rovněž rostou v nejjižnějším cípu Afriky.
Ekologie: Roste na periodicky vlhkých místech, na vlhkých loukách a prameništích, zejména ve vegetaci renosterveld, v nadmořské výšce 50–1700 m, v území s vydatnými zimními srážkami a dlouhým letním suchem.
Arctopus echinatus
Popis: Podivuhodná dvoudomá vytrvalá bezlodyžná bylina s dužnatým kůlovým kořenem. Listy tvoří růžici, jsou přitisknuté k zemi, mají dužnatý řapík a vejčitou až okrouhlou, laločnatou čepel 15–25 cm dlouhou, na ploše zprohýbanou a na okraji s tuhými štětinami až trny, zejména ve výřezech mezi laloky. Samčí rostliny vytvářejí složený okolík se stopkatými okolíčky, květy jsou bílé nebo narůžovělé; samičí rostliny mají ve středu listové růžice přisedlé okolíky; každý jejichž obaly na bázi srůstají a na okraji mají apikální trn a často ještě 1–2 trny postranní, tyto trny při dozrávání plodů dřevnatí. Dvounažky jsou rýhované a ostnité.
Ohrožení a ochrana: Zdá se, že populace tohoto druhu neustupují, a proto je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Arctopus echinatus
Arctopus echinatus
Arctopus echinatus
Arctopus echinatus
Arctopus echinatus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 22. a 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Tienie Versveld Reserve a Langebaan, West Coast NP: Postberg).