Syn.: Arctostaphylos acutifolia Eastwood, Arctostaphylos parryana var. pinetorum (Rollins) Wieslander et B. Schreiber, Arctostaphylos platyphylla (Bray) Kuntze, Arctostaphylos pungens var. platyphylla A. Gray, Uva-ursi patula (Greene) Abrams
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Arctostaphylos patula
Rozšíření: Roste v jihozápadní části Severní Ameriky, převážně v oblasti Skalnatých hor; areál se rozprostírá od státu Washington v USA po severní Mexiko (Kalifornský záliv), na východ zasahuje po Montanu, Colorado a Arizonu.
Ekologie: Převážně horský druh, rostoucí zejména v křovinaté vegetaci zvané chaparral, charakterizované mírnou, srážkově příznivou zimou a naproti tomu velmi suchým létem (v příbřežních oblastech většinu letní vláhy přinášejí pravidelné mlhy), také ve světlinách borových lesů, horských aridních stepích a v kaňonovitých údolích, v nadmořské výšce 400–3000 m. Roste převážně na nevyvinutých či slabě vyvinutých kamenitých půdách, nezřídka i jako pionýrská dřevina, např. na lávových proudech. Kalifornské populace jsou přizpůsobeny častým požárům a po shoření dobře obrážejí ze svalců. Kvete v květnu a v červnu.
Arctostaphylos patula
Popis: Vzpřímené nebo bochníkovité keře 1–3 m vysoké, starší kmínky s červenohnědou odlupčivou kůrou, častěji bez svalců nebo někdy s plochými nezřetelnými svalci. Letorosty hustě krátce žláznatě chlupaté, žlázky zlatožluté, řidčeji krátce chlupaté bez žlázek. Listy s řapíkem 7–15 mm dlouhým, čepel celokrajná, plochá, světle zelená, lesklá (někdy u mladých listů krátce chlupatá a pak šedozelená), široce vejčitá až okrouhlá, 2,5–6 cm dlouhá, 1,5–4 cm široká, na vrcholu zaokrouhlená až tupě špičatá, na bázi zaokrouhlená, uťatá nebo nezřetelně srdčitá. Květy tvoří řídkou latu s 2–8 větvemi, vřetena květenství od mládí převislá, oděná podobně jako letorosty, pokrytá šupinovitými, trojúhelníkovitými, 4–6 mm dlouhými listeny; květní stopky 2–7 mm dlouhé, lysé nebo bíle chlupaté. Koruna obvykle růžová, obráceně kuželovitá až baňkovitá, semeník lysý nebo bíle chlupatý. Bobule kulovité až téměř polokulovité, na vrcholu poněkud smáčknuté, 7–10 mm v průměru, lysé, za zralosti hnědočervené.
Arctostaphylos patula
Využití: Některé indiánské kmeny využívaly čaj z této medvědice jako projímadlo.
Poznámka: Arctostaphylos je význačně severoamerický rod, ze 75 druhů zasahuje mimo Severní Ameriku pouze široce rozšířená medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi), která vzácně roste i na území České republiky. Pozoruhodnou diverzitu vykazují medvědice v Kalifornii, kde roste 65 druhů, často ještě členěných do dalších poddruhů; rod je zde taxonomicky značně komplikovaný. Některé druhy dosahují velikosti až malých stromků o výšce až 6 m.
Arctostaphylos patula
Arctostaphylos patula
Arctostaphylos patulaArctostaphylos patula
Arctostaphylos patula
Arctostaphylos patula
Arctostaphylos patula
Arctostaphylos patula
Fotografováno dne 27. 7. 2013 (USA, Oregon, Newberry National Volcanic Monument).