Syn.: Arenaria serpentini A. K. Jacks.
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Arenaria conferta subsp. serpentini
Rozšírenie: Serpentinitové pohoria severného Grécka, na juhu od pohoria Katarrachias po južné Albánsko.
Ekológia: Rastie na sutiach zväzu Campanulion hawkinsianae Quézel 1967 a na iných suchých, piesčitých stanovištiach na serpentinitoch, vzácne i na vápencoch, od 1100 do 2637 m n. m. Kvitne od júna do augusta.
Arenaria conferta subsp. serpentini
Opis: Ozimná jednoročná alebo dvojročná bylina, stonky nežľaznato chlpaté, vystúpavé, u rastlín vysokých polôh často poliehavé, 4–25 cm dlhé. Listy protistojné, smerom k báze stonky viac nahlúčené, elipsovité až široko vajcovité, chlpaté, zelené. Súkvetie husté alebo rozvoľnené, stopky kvetov 1–5-krát dlhšie než kalich. Korunné lístky aspoň tak dlhé alebo dlhšie než kališné lístky. Plodom je tobolka.
Zámeny: Nominátna A. c. subsp. conferta sa odlišuje husto chlpatými, sivastými listami a prítomnosťou žľaznatých chlpov na stonke a stopkách kvetov. Arenaria serpyllifolia sa odlišuje korunnými lístkami dosahujúcimi 2/3 až 3/4 kalicha.
Arenaria conferta subsp. serpentini
Arenaria conferta subsp. serpentini
Arenaria conferta subsp. serpentini
Foto: 23. a 25. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).