Syn.: Armeria alpina Guss., nom. illeg., Armeria alpina Ten. ex Boiss., nom. illeg., Armeria canescens subsp. gracilis (Ten.) Bianchini, Armeria gracilis Ten., Armeria heterophylla Wallr., Armeria majellensis Boiss., Armeria majellensis subsp. ausonia Bianchini, Armeria majellensis var. marginata Levier, Armeria majellensis subsp. orphanidis (Boiss.) Nyman, Armeria marginata (Levier) Bianchini, Armeria nebrodensis (Guss.) Boiss., Armeria orphanidis Boiss., Armeria sardoa var. nebrodensis (Guss.) Parl., Armeria sicula Heldr. ex Boiss., Statice alliacea Sm., Statice majellensis F. T. Hubb. ex L. H. Bailey
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Armeria canescens subsp. nebrodensis
Rozšíření: Endemit střední a jižní Itálie, roste v Apeninách od Toskánska po Kalábrii, a dále na Sicílii.
Ekologie: Provází alpinské louky a pastviny na vápenci v nadmořských výškách 600–2900 m.
Armeria canescens subsp. nebrodensis
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina vysoká 7–40 cm; oddenek je mnohohlavý, dřevnatý, pokrytý zbytky odumřelých listů. Listy tvoří přízemní růžici, jsou čárkovité, 3–6 cm dlouhé a 1–2,3 mm široké, často žlábkovitě svinuté, s 1–3 žilkami. Květenství je koncový strboul na vrcholu stvolu, dorůstá do průměru 1,2–1,6(–1,8) cm a nese 40–50 listenů; kalich je 5–7 mm dlouhý a má trubku přibližně stejně dlouhou jako lem; koruna je bělavá nebo růžová; tyčinek je 5; v gyneceu srůstá 5 plodolistů. Plodem je nažka.
Poznámka: Druh Armeria canescens se vyskytuje v horách jižní Evropy v Itálii a na Balkáně, kde se snad vyskytuje od Chorvatska až po Řecko. V areálu je velmi proměnlivý, zahrnuje více taxonů, mnohé z nich jsou některými autory považovány za samostatné druhy. Populace ze střední Itálie se často označují jako Armeria majellensis, v jejímž rámci někteří badatelé rozlišují dva poddruhy (ještě subsp. ausonia). Novější literatura však tyto odchylky nepovažuje za významné a rostliny ze střední a jižní Itálie spojuje do jediného taxonu.
Armeria canescens subsp. nebrodensisArmeria canescens subsp. nebrodensis
Armeria canescens subsp. nebrodensis
Armeria canescens subsp. nebrodensis
Fotografovala Alena Vydrová, dne 2. 7. 2015 (Itálie, NP Gran Sasso e Monti della Laga, Sella di Monte Aquila).