Syn.: Aster amelloides Besser, nom. illeg., Aster amellus subsp. scepusiensis (Kit. ex Kanitz) Dostál, Aster scepusiensis Kit. ex Kanitz
Česká jména: hvězdnice chlumní velkoúborná (Danihelka 2012)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Aster amellus subsp. bessarabicus
Rozšíření: Areál zřejmě zahrnuje střední a východní Evropu, od ČR a Rakouska přes Slovensko, Ukrajinu a Moldovu až do Ruska, velmi pravděpodobný je výskyt v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. V ČR se tento poddruh vyskytuje na jižní a střední Moravě, jen omezeně přesahuje do hraničních území mezofytika. Na Slovensku pravděpodobně zcela nahrazuje nominátní poddruh.
Ekologie: Roste v suchých trávnících, na stepích a v lesostepích, na vysýchavých, spíše hlubších půdách. Preferuje spraše a jiné bazičtější podklady. V ČR vystupuje do nadmořských výšek kolem 500 m.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem; lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, nevětvené, lysé nebo krátce chlupaté, 20–50(–70) cm vysoké. Listy jsou střídavé, nezřetelně řapíkaté, obkopinaté až obvejčité, oboustranně krátce drsně chlupaté, celokrajné nebo oddáleně zubaté, špičaté. Květenství skládá chudá chocholičnatá lata tvořená úbory, které dosahují 2,5–5,5 cm v průměru; zákrovní listeny jsou trojřadé, kopisťovité nebo podlouhlé, asi 6 mm dlouhé, špičaté nebo zašpičatělé, často fialově lemované a na okraji brvité; jazykovité květy jsou samičí, modrofialové, trubkovité květy jsou oboupohlavné, žluté. Nažky jsou 3–4 mm dlouhé, chmýr je hnědavý, delší než nažka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je tento poddruh uveden jako ohrožený (C3), na Slovensku z hlediska ohrožení je hodnocen jako málo dotčený(LC).
Poznámka: S tímto taxonem jsou ztotožněny hexaploidní populace hvězdnice chlumní; vzhledem k tomu, že se zdá, že mají zřetelnou geografickou vazbu, má smysl je rozlišovat. V našich určovacích pomůckách se akcentuje rozdíl ve tvaru zákrovních listenů, které mají být u tohoto plemene špičaté až krátce zašpičatělé, zatímco u nominátního poddruhu tupé až tupě špičaté. Korelaci ploidní úrovně a morfologických znaků je však třeba ještě podrobit kritické analýze.
Aster amellus subsp. bessarabicusAster amellus subsp. bessarabicus
Fotografoval Ladislav Kovář, dne 20. 7. 2005 (okolí Hovoran).