Zobrazit místo Bengálská provincie na větší mapě

Území na dolním toku Gangy a Brahmaputry v Indii a Bangladéši, včetně severní části indického svazového státu Urísa a nížinná část státu Assam náleží do Bengálské provincie, nejvýchodnějšího cípu Indické oblasti Paleotropis. Hlavním geologickým fenoménem této provincie jsou kvartérní náplavy v nivách toků a rozsáhlé společné deltě. Klima je horké, tropické, monzunové, se srážkově bohatými léty a suššími zimami, úhrny srážek jsou zde ale velmi vysoké. Významným klimatickým faktorem jsou i cyklóny, přicházející v nepravidelných periodách.
Bengálská provincie
V tropické stálezelené vegetaci je zastoupeno několik druhů dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), spolu s nimi četné palmy (Arecaceae) a bambusy. Dále jsou zde vyvinuty různé lesní porosty s opadavými dřevinami, na kterých se podílejí druhy z čeledí Meliaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae a dalších. V deltě jsou rozsáhlé porosty mangrove s kořenovníky (Rhizophora), dále Sonneratia apetala (Lythraceae) a Dalbergia spinosa (Fabaceae), na které navazují Heritiera fomes (Malvaceae), palma Nypa fruticans, tamaryšek Tamarix dioica a další.
Bengálská provincie
Ve zdejší květeně bylo napočítáno kolem 5000 druhů, ale endemismus je zde relativně slabý – uvádí se jen kolem 80 druhů. Vztah k flóře jihovýchodní Asie vyjadřuje vyšší druhová diverzita zmíněných dvojkřídláčovitých než kdekoli jinde v Indické oblasti.
Bengálská provincie
Na BOTANY.cz květenu Bengálské provincie zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Bengálská provincie
Fotografovali Elena Kukučková a Michal Podhrazský.