Syn.: Berzelia brevifolia Eckl. et Zeyh., Berzelia formosa Eckl. et Zeyh., Brunia abrotanoides L., Brunia brevifolia D. Dietr., Brunia formosa D. Dietr.
Čeleď: Bruniaceae DC.
Berzelia abrotanoides
Rozšíření: Druh s nevelkým areálem na jihozápadě Jihoafrické republiky v provincii Western Cape; roste v území mezi zátokou Elandsbaai a skupinou Potberg severovýchodně od Střelkového mysu.
Ekologie: Typická součást formace fynbos, vyskytuje se na kamenitých svazích a pláních budovaných odolnými, živinami chudými pískovci, v nadmořské výšce do 800 m. Roste výhradně k podmínkách mediteránního klimatu s mírnými deštivými zimami a suchými a horkými léty.
Berzelia abrotanoides
Popis: Metlovitý keř připomínající vřesovce, dorůstá výšky 1–1,5(–2) m. Větvičky jsou lysé, hustě olistěné; listy jsou drobné, šupinovité až jehlicovité, kopinaté, 2–5 mm dlouhé, bázemi přitisklé, konci odstávající, na hřbetě kýlovité, na břišní straně poněkud žlábkovité, s hnědou špičkou. Květy jsou velmi drobné, pětičetné, spolu s listeny tvoří husté kulovité strbouly o průměru 6–9 mm; v květenství jsou místy nápadné červené ztluštěniny; kališní lístky jsou nepatrné, volné; korunní lístky jsou rovněž volné, bílé; tyčinek je 5, daleko vyčnívajících z květu; semeník je polospodní, 1–2pouzdrý, v každém pouzdře je jediné vajíčko. Plody mají charakter tobolky, někdy nepukají.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Čeleď Bruniaceae patří k nejvýznačnějším prvkům květenné říše Capensis. Z celkového počtu 9 rodů a asi 60 druhů převážná většina Capensis nepřesahuje, pouze rod Raspalia omezeně zasahuje podél pobřeží Indického oceánu až do jihoafrické provincie KwaZulu-Natal.
Berzelia abrotanoides
Berzelia abrotanoides
Berzelia abrotanoides
Fotografováno dne 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Table Mountain National Park, Kapský poloostrov, Circular Drive).