Syn.: Berzelia ericoides Eckl. et Zeyh., Berzelia wendlandiana Eckl. et Zeyh., Brunia intermedia D. Dietr., Brunia paleacea J. C. Wendl.
Čeleď: Bruniaceae DC.
Berzelia intermedia
Rozšíření: Areál se táhne zejména podél jižního pobřeží Jihoafrické republiky v provinciích Western a Eastern Cape od pohoří Cedarberg až po městečko Uitenhage, a to jak v pobřežních nížinách a pahorkatinách, tak v horských hřbetech na ně navazujících. Mezi zástupci čeledi BruniaceaeB. intermedia jeden z největších areálů.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos, součást křovin na minerálně chudých odolných pískovcích. Dává přednost klimatu s mírnými deštivými zimami a suchými a horkými léty, okrajově roste i ve srážkově příznivějších oblastech, kde bývá součástí lesních lemů. Od pobřeží do nadmořské výšky 1500 m.
Berzelia intermedia
Popis: Vřesům podobný keř vysoký 1–1,5 m. Mladé větvičky jsou pýřité, hustě olistěné; listy jsou drobné, šupinovité až jehlicovité, čárkovité, 2–5 mm dlouhé, bázemi přitisklé, zhruba od poloviny odstávající. Husté kulovité strbouly o průměru 6–9 mm jsou složené z 80–130 květů a tvoří bohatá latovitá květenství; některé květní stopky v průběhu květenství nápadné zduří a tvoří specifické červené útvary; květy jsou velmi drobné, pětičetné; kališní lístky jsou nepatrné, volné; korunní lístky jsou rovněž volné, bílé nebo častěji krémově žlutobílé; tyčinek je 5, vyčnívají z květu; polospodní semeník tvoří 1–2 pouzdra. Plody dlouho vydrží na rostlině, někdy pukají (tobolka), jindy nikoli (nažka).
Záměny: Zástupci rodu Berzelia se velmi podobají druhům rodu Brunia, od nichž se liší měkčími listy s naznačeným, ohebným řapíkem. Tomuto druhu se nejvíce podobá Berzelia abrotanoides, která má čistě bílé květy a větvičky i v mládí lysé.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi taxony vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Berzelia intermedia
Berzelia intermediaBerzelia intermedia
Berzelia intermedia
Berzelia intermedia
Berzelia intermedia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 16., 17., 19. a 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Garden Route National Park, Kranshoek a Spitskop; Swartberg Mountains, Prince Albert Pass a Kirstenbosch National Botanical Garden).