Tato přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1979 na ploše 3,18 ha, chrání mohutný rulový skalní útvar (743 m n. m.). Skalní blok vysoký 60 m je zakončením pásma skalních bloků, které se táhne v délce 1150 m severovýchodně od vrcholu Devět skal (mapa).
Bílá skála

Bílá skála

Okolí skály je porostlé kulturní smrčinou s jedním mladým bukovým kotlíkem. V bylinném patře převládá metlička křivolaká (Avenella flexuosa), ojediněle se zde vykytuje bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Na skalních teráskách roste bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), které v bylinném patře doplňuje borůvka (Vaccinium myrtillus) a kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana).
Lokalita je mnohem zajímavější z bryologického hlediska, a to především stíněná a vlhčí severní stěna. Bylo zde nalezeno jen 19 druhů mechorostů, ale mezi nimi je několik horských druhů. Jsou to především druhy klimaxových smrčin omšenka ohrnutá (Anastrepta orcadensis) a rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata), které zde rostou na humusu na skalních teráskách nebo ve škvírách mezi skálami. Na podobném stanovišti roste i ploník zanedbaný (Polytrichastrum pallidisetum). Dalším horských druhem je baňatka Starkeova (Sciuro-hypnum starkii) a zajímavý je i výskyt drobné a snadno přehlížené játrovky drobničky Hampeovy (Cephaloziella hampeana) a v regionu málo známé pěknice plsnaté (Trichocolea tomentella). Jinak jsou skalní terásky porostlé převážně běžnými lesními druhy mechorostů. Zajímavější je výskyt epilogických druhů, jako je těhovec bezžebrý (Hedwigia ciliata) a psizubec mnohoplodý (Cynodontium polycarpum), které doprovázejí lišejníky terčovka skalní (Parmelia saxatilis) a na surovém humusu vláhomilka vřesovištní (Icmadophila ericetorum).
Bílá skála
Na skále je povolena horolezecká činnost na vyznačených cestách a bez použití magnesia, každoročně od 1. července do 31. prosince. K skalnímu útvaru vede modrá turistická značka z Křižánek na Devět skal.
Na závěr je třeba připomenout, že v České republice existují ještě další tři přírodní památky se jménem Bílá skála. Jedna se nachází u Řásnice v Libereckém kraji, další v Praze-Libni a třetí v Jihomoravském kraji se jmenuje Bílá skála u Jamolic.
Bílá skála
Fotografováno dne 16. 9. 2012.