Syn.: Agaricus crispus (Pers.) E. H. L. Krause, Bjerkandera adusta f. resupinata (Bourdot et Galzin) Domanski, Orlos et Skirg., Bjerkandera adusta f. solubilis (Velen.) Bondartsev, Bjerkandera adusta f. tegumentosa (Velen.) Bondartsev, Bjerkandera scanica (Fr.) P. Karst., Boletus adustus Willd., Boletus adustus var. crispus (Pers.) Pers., Boletus carpineus Sowerby, Boletus concentricus Schumach., Boletus crispus Pers., Boletus fuscoporus J. J. Planer, Boletus isabellinus Schwein., Coriolus alabamensis Murrill, Daedalea fennica (P. Karst.) P. Karst., Daedalea oudemansii var. fennica P. Karst., Daedalea solubilis Velen., Gloeoporus adustus (Willd.) Pilát, Gloeoporus adustus f. atropileus (Velen.) Pilát, Gloeoporus adustus f. excavavatus (Velen.) Pilát, Gloeoporus adustus f. solubilis (Velen.) Pilát, Gloeoporus adustus f. tegumentosus (Velen.) Pilát, Gloeoporus crispus (Pers.) G. Cunn., Grifola adusta (Willd.) Zmitr et Malysheva, Leptoporus adustus (Willd.) Quél., Leptoporus adustus f. resupinatus Bourdot et Galzin, Leptoporus crispus (Pers.) Quél., Leptoporus nigrellus Pat., Microporus gloeoporoides (Speg.) Kuntze, Microporus lindheimeri (Berk. et M. A. Curtis) Kuntze, Polyporus adustus (Willd.) Fr., Polyporus adustus f. resupinata Bres., Polyporus adustus var. ater Velen., Polyporus adustus var. carpineus (Sowerby) Fr., Polyporus amesii Lloyd, Polyporus atropileus Velen., Polyporus burtii Peck, Polyporus carpineus (Sowerby) Fr., Polyporus cinerascens Velen., Polyporus crispus (Pers.) Fr., Polyporus curreyanus Berk. ex Cooke, Polyporus digitalis Berk., Polyporus dissitus Berk. et Broome, Polyporus excavatus Velen., Polyporus fumosogriseus Cooke et Ellis, Polyporus halesiae Berk. et M. A. Curtis, Polyporus lindheimeri Berk. et M. A. Curtis, Polyporus macrosporus Britzelm., Polyporus murinus Rostk., Polyporus nigrellus (Pat.) Sacc. et D. Sacc., Polyporus ochraceocinereus Britzelm., Polyporus scanicus Fr., Polyporus secernibilis Berk., Polyporus subcinereus Berk., Polyporus tegumentosus Velen., Polystictus adustus (Willd.) Fr., Polystictus adustus (Willd.) Gillot et Lucand, Polystictus alabamensis (Murrill) Sacc. et Trotter, Polystictus carpineus (Sowerby) Konrad, Polystictus gloeoporoides Speg., Polystictus puberulus Bres., Poria curreyana (Berk. ex Cooke) G. Cunn., Tyromyces adustus (Willd.) Pouzar
Čeleď: Hapalopilaceae Jülich – hlinákovité
Bjerkandera adusta
Rozšíření: Je rozšířená téměř kosmopolitně, po celé Zemi.
Ekologie: Roste v květnu až listopadu dosti hojně na dřevu listnáčů, zvláště buků, habrů, javorů, bříz a dubů, v dubohabrových bučinách na nevápenatých půdách a kyselých nížinných bučinách. Lze ji nalézt i v zahradách, většinou na hrušních, občas i na dřevě jehličnatých stromů. Nejčastěji žije jako saprofyt na odumřelých kmenech a pařezech, pouze ojediněle přechází na živé stromy jako saproparazit.
Popis: Plodnice jsou jednoleté, přirostlé bokem s taškovitě kladenými klobouky, někdy však i rozlité. Klobouk má průměr 1–6 cm, je tenký, polokruhovitý až tence konzolovitý, lehce zprohýbaný. Je zbarven popelavě nebo šedě, ve stáří až do černa, povrch je zpočátku plstnatý, později olysávající, někdy slabě tmavohnědě pásovaný. Okraj klobouku je v mládí bílý, později načernalý. Rourky jsou 0,1–0,25 cm dlouhé, od dužniny klobouku oddělené tenkou tmavou čarou viditelnou na řezu. Póry 4–6 na 1 mm2, okrouhlé až hranaté, zpočátku bělavé, později našedlé až tmavošedé, otlakem černající. Dužnina je tenká, tuhá, barvy bělavé, vůně houbově nakyslé. Výtrusný prach je bílý až světle žlutý, výtrusy válcovité, bezbarvé, 4–6 × 2–3 µm velké.
Záměny: Šedopórka zakouřená (Bjerkandera fumosa), má masitější klobouky až 3 cm silné, dužninu na řezu tmavší než rourky. Outkovka jednobarvá (Cerrena unicolor), má klobouky drsně chlupaté, póry jsou protáhle labyrintické.
Poznámka: Je nejedlá. Rozkládá odumřelé dřevo.
Bjerkandera adusta
Bjerkandera adusta
Fotografováno dne 10. 2. 2008 (okolí Roztok u Prahy).