Syn.: Acanthus maderaspatensis L., Blepharis abyssinica Hochst. ex A. Rich., Blepharis boerhaviifolia var. maderaspatensis (L.) Nees, Blepharis procumbens Heyne ex Roth, Blepharis teaguei Oberm.
Čeleď: Acanthaceae Juss. – paznehtníkovité
Blepharis maderaspatensis
Rozšíření: Indoafrický druh, jeho areál se táhne tropickou Afrikou od Senegalu po Somálsko a od jihoafrického východu až po Etiopii, dále pokračuje přes Indii, Barmu a Indočínu až po jihočínský ostrov Chaj-nan.
Ekologie: Roste na kamenitých a skalnatých svazích, v travnaté a křovinaté savaně, lesních lemech, ale i v sekundární vegetaci, podél cest a na stanovištích dotčených lidskou činností, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1500 m. Kvete od listopadu do února.
Blepharis maderaspatensis
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou poléhavou až vystoupavou, zhruba 30 cm dlouhou, větvenou. Listy vyrůstají v přeslenu po (3–)4, jsou nestejně velké, řapík je jen 1–5 mm dlouhý, čepel je eliptická až obkopinatá, 2–6(–8) cm dlouhá a 1–2,5(–3) cm široká, na bázi klínovitá, celokrajná, zvlněná nebo i drobně zubatá, na vrcholu špičatá, na líci jemně chlupatá, na rubu na žilkách chlupatá. Květy vyrůstají v úžlabí listů jednotlivě nebo po 2–3; listeny vyrůstají v párech, jsou široce kopisťovité až obvejčité, 4–13 mm dlouhé, nestejné, vnitřní pár je větší než pár vnější, na okraji jsou štětinatě brvité; květy jsou bílé až načervenalé, 12–18 mm dlouhé; kalich je 4cípý, cípy jsou nestejně dlouhé, na okraji brvité, vnější cípy jsou 10–15 mm dlouhé, vnitřní 7–8 mm dlouhé, zašpičatělé; korunní trubka je asi 4 mm dlouhá, chlupatá, horní pysk chybí, dolní je až 14 mm dlouhý, mělce 3laločný; tyčinky jsou 4, nitky jsou až 4,5 mm dlouhé, lysé, prašníky jsou až 3 mm dlouhé, čnělka je asi 7 mm dlouhá. Plodem je vejcovitá tobolka, 6–7 mm dlouhá.
Využití: Používá se v tradiční medicíně.
Poznámka: K rodu Blepharis je v současnosti započítáváno na 126 druhů, které se vyskytují v tropických a subtropických oblastech Afriky a v jižní Asii.
Blepharis maderaspatensis
Blepharis maderaspatensis
Blepharis maderaspatensis
Blepharis maderaspatensis
Blepharis maderaspatensis
Fotografovala Věra Svobodová, dne 27. 2. 2018 (Barma, Pagan).