Nedaleko severozápadního okraje Pardubic se nalézají Lázně Bohdaneč, známé především cennou kubistickou architekturou a léčbou stavů po operacích velkých kloubů. Ještě dál na severozápad se na Opatovickém kanále nachází velký starý rybník zvaný Bohdanečský, vyhlášený spolu s okolními porosty a menším rybníkem Matka jako národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník především k ochraně ptáků a také k ochraně cenných biotopů. Územní ochrana zde byla zavedena již v roce 1951, dnešní výměra činí necelých 250 ha, ochranné pásmo pak dalších 60 ha.
Bohdanečský rybník
Na rybníce a v břehových porostech se vyskytuje řada běžných i vzácných ptáků, obojživelníků a bezobratlých, nás však tentokrát zajímá rostlinstvo. Většina zdejších biotopů je vázána na vodu a jsou tvořeny vodními plochami rybníků a tůní, dále rákosinami, slatinnými loukami, vrbinami a bažinnými loukami, olšinami, nalezneme zde ale také sušší louky nebo zbytky doubrav. Množství rostlinných druhů je na tak malé a opakovaně člověkem narušované území jistě úctyhodné. V lesích najdeme především běžné druhy jako je ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice třeslicovitá (C. brizoides), chmel otáčivý (Humulus lupulus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), ale i netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Z cennějších druhů je uváděn kapradiník bažinný (Thelypteris palustris).
Bohdanečský rybník
Na loukách a v rákosinách rostou z běžných druhů například čistec bahenní (Stachys palustris), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), šťovík koňský (Rumex hydrolapathum), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), karbinec evropský (Lycopus europaeus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), pcháč bahenní (Cirsium palustre), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), mochna nátržník (Potentilla erecta), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), hojný je samozřejmě rákos obecný (Phragmites australis).
Bohdanečský rybník
Rostou zde i vzácnější druhy, jako jsou pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), snad též žabník trávolistý (Alisma gramineum). Uváděny jsou některé další vzácné druhy, zvláště pryskyřník velký (Ranunculus lingua), prstnatce májový a pleťový (Dactylorhiza majalis, D. incarnata).
Bohdanečský rybník
Přímo ve vodě rostou šípatka střelovitá (Sagittaria sagittifolia), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), rdestík hřebenitý (Stuckenia pectinata), voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), lekníny (Nymphaea spp.), bublinatka jižní (Utricularia australis) i vzácnější bublinatka obecná (U. vulgaris), úpor trojmužný (Elatine triandra), stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum).
Bohdanečský rybník
Bohaté je zastoupení rdestů, lze nalézt rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdest maličký (Potamogeton pusillus), rdest světlý (P. lucens), rdest ostrolistý (P. acutifolius), rdest tupolistý (P. obtusifolius), rdest trávolistý (P. gramineus) a některé jejich křížence, např. rdest Zizův (P. ×angustifolius). Území je nadále poškozováno člověkem, např. chovem kaprů či přikrmováním divé zvěře.
Bohdanečský rybník
Fotografováno dne 22. 8. 2015.