John Boswell se narodil v roce 1710, zemřel 15. května 1780. Britský lékař.

Pocházel z významné skotské rodiny vlastníků půdy, jeho otec byl advokátem, starší bratr Alexander (1706–82) zastával významné funkce, byl nejvyšším soudcem hrabství a současně se soudcovskou funkcí obdržel čestný titul Lord Auchinleck.
John vystudoval medicínu v Leidenu (Lugduni Batavorum) a studium ukončil latinsky psanou Dissertatio inauguralis De ambra v roce 1736. Dodnes existují dvě kopie této práce v British Library. Podle současníků byl dobrý lékař, ale jinak měl dosti neobvyklé názory a chování. Byl stoupencem antinomianismu, tedy náboženského směru, který popíral význam morálky a dodržování pravidel křesťanského života pro spasení. Patřil k tzv. glasitům, kteří se k tomuto náboženskému směru hlásili. Boswellovo chování bylo zřejmě natolik extrémní, že byl pro svůj neobvyklý způsob života exkomunikován ze své náboženské skupiny.
Pravděpodobně od roku 1762 bojoval se záchvaty duševní choroby. To vyplývá z korespondence s jeho synovcem (synem bratra Alexandra), právníkem a spisovatelem Jamesem Boswellem (1740–95). Ten patřil k velmi vzdělaným mužům, znal se např. s Voltairem a Rousseauem. Nejznámější dílo Jamese Boswella je rozsáhlá biografie Život Samuela Johnsona, o uznávané osobnosti anglického klasicismu. James Boswell studoval práva v Edinburghu, Glasgowě, Utrechtu, cestoval po Německu, Švýcarsku a Itálii. Některé informace o Johnově životě pocházejí ze zachované korespondence Jamese Boswella. Se strýcem Johnem si byli pravděpodobně dost blízcí, měli podobné vlastnosti a rozuměli si. O jejich setkání 26. 10. 1762 v Edinburghu James Boswell napsal, že John je vážený vřelý muž, dobrý lékař a příjemný společník. A to napsal v době, kdy se objevily první příznaky Johnových záchvatů duševní choroby, která ho pronásledovala po zbytek života. Pro Johna byla setkání se synovcem velmi šťastnými okamžiky, jak vyplývá z korespondence. Podle záznamů, které nemusí být spolehlivé, měl John Boswell funkci v Royal College of Physicians v letech 1753–54 a byl svobodný zednář.

Na počest Johna Boswella byl pojmenován rod Boswellia (kadidlovník) z čeledi Burseraceae (březulovité), který poskytuje klejopryskyřici (kadidlo) s antiseptickými účinky (kyselina boswellová), dnes používanou na léčbu artritidy.
Boswellia ameero