Milí čtenáři,
po letošní premiéře jsme se rozhodli vyhlásit soutěž O nejlepší botanickou ilustraci i pro příští rok. Tentokrát se tedy bude jednat již o druhý ročník této soutěže a pro lepší přehlednost jsme ji proto nazvali Nejlepší botanická ilustrace roku 2011. Tuto akci pro vás připravila Přírodovědná společnost a redakce internetového magazínu BOTANY.cz, oficiálními pořadateli akce jsou také Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Botanická zahrada hlavního města Prahy a nakladatelství Granit.

Vytvořte proto vlastní botanickou ilustraci jakéhokoli existujícího rostlinného druhu. Jako druhou pak zpodobněte ještě toliji bahenní (Parnassia palustris), tedy rostlinu, která se letos honosí titulem Rostlina roku.

Oba své obrázky pak jednotlivě naskenujte (event. vyfotografujte) a pošlete nám je v elektronické podobě – obě vaše ilustrace vystavíme na tomto webu. Určitě nám do mailu o sobě i něco napište, představte se nám i porotě. Potom vás požádáme o zaslání originálů do naší redakce. I v tomto ročníku soutěže proběhne následně výstava soutěžních prací v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
Své ilustrace nám mailově pošlete nejpozději do 30. 11. 2010, již dnes upozorňujeme, že tentokrát termín odevzdávání prací prodloužen nebude. Po tomto datu budou všechny soutěžní práce postupně představovány odborné porotě, která vybere ty nejlepší.
Použitou výtvarnou techniku a formát díla – stejně jako loni – nijak nedefinujeme, v tomto vám necháváme zcela volnou ruku!

Velmi rádi vzpomínáme na vyhlášení výsledků minulého ročníku soutěže, sešla se tam dobrá parta lidí, s řadou z nich udržujeme kontakt dodnes, navázali jsme dokonce nejedno osobní přátelství – tehdejší atmosféru pěkně vystihla v následující fotografické koláži členka odborné poroty akademická malířka Petra Fischerová. Těšíme se i na naše příští setkání! Takže zkuste to, tvořte a pošlete nám vaše ilustrace!