Johannes Christian Buxbaum byl pokřtěn dne 5. října 1693 v Merseburgu (německé Sasko-Anhaltsko), zemřel 17. července 1730 tamtéž nebo ve Wermsdorfu. Německý botanik, pracoval v Rusku.

Vystudoval medicínu na univerzitách v Lipsku, Jeně a Halle. S použitím Rivinova systému klasifikace rostlin vydal v Halle Enumeratio plantarum accuratior in agro Hallensi locisque vicinis crescentium una cum earum characteribus et viribus (1721). Na doporučení lékaře a chemika F. Hoffmanna (1660–1742) z univerzity v Halle byl pozván carem Petrem Velikým do Ruska. Jako botanik řídil lékárnickou, farmakologickou zahradu lékařského Kolegia v St. Petersburgu. Ve funkci lékaře doprovázel roku 1724 diplomatickou misi do Konstantinopole. Při této příležitosti navštívil Řecko a cestoval po Malé Asii, především po jižním pobřeží Černého moře, byl jedním z prvních botaniků, který v této oblasti sbíral rostliny.
V roce 1727 se vrátil do Petrohradu a přednášel jako profesor na akademii botaniku. V letech 1725–29 byl členem petrohradské akademie věd a profesorem na akademickém gymnáziu. V okolí Petrohradu sbíral rostliny a založil herbář. Akademie vydala v Petrohradě v letech 1728–40 v pěti dílech Plantarum minus cognitarum centuria I. – V. (Centuriae plantarum minus cognitarum circa byzantium et in Oriente observatarum). Vydání posledních dvou dílů zajistil přírodovědec a cestovatel J. G. Gmelin (1709–55). V roce 1729 se Buxbaumovo zdraví zhoršilo a odjel z Ruska zpět do Saska, kde zemřel.

Oficiální botanická zkratka jeho jména je J. C. BUXB. Na jeho počest byl pojmenován rod šikoušek Buxbaumia, Bryophyta. Jeho jméno se objevilo i v některých jménech druhových, např. Carex buxbaumii, Onobrychis buxbaumii, Podospermum buxbaumii aj.
Carex buxbaumii