Syn.: Auricularia papyrina Bull., Auricularia papyrina Bull. var. papyrina, Boletus purpurascens DC., Byssomerulius confluens (Schwein.) Lindsey et Gilb., Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto var. corium, Byssomerulius sordidus (Berk. et M. A. Curtis ex Cooke) Hjortstam, Cantharellus confluens (Schwein.) Schwein., Cladoderris rickii Lloyd, Meruliopsis corium (Pers.) Ginns, Merulius aurantiacus Klotzsch ex Berk., Merulius aurantiacus Klotzsch, Merulius chilensis Speg., Merulius confluens Schwein., Merulius corium (Pers.) Fr., Merulius cubensis Burt, Merulius deglubens (Berk. et M. A. Curtis ex Cooke) Burt, Merulius dubiosus var. coriaceus Rick, Merulius haedinus Berk. et M. A. Curtis, Merulius hirsutus Burt, Merulius moelleri Bres. et Henn., Merulius papyrinus (Bull.) Quél., Merulius pelliculosus Cooke, Merulius sodiroi (Pat.) Rick, Merulius sordidus Berk. et M. A. Curtis ex Cooke, Phlebia blumenaviensis Henn., Phlebia deglubens Berk. et M. A. Curtis ex Cooke, Phlebia sodiroi Pat., Polyporus purpurascens (DC.) Pers., Sesia aurantiaca (Klotzsch ex Berk.) Kuntze, Sesia confluens (Schwein.) Kuntze, Sesia corium (Pers.) Kuntze, Sesia haedina (Berk. et M. A. Curtis) Kuntze, Thelephora corium Fr., Thelephora corium Pers., Thelephora incarnata var. corium (Pers.) Pers., Thelephora papyrina (Bull.) Lam. et DC. – dřevokaz kožový
Čeleď: Phanerochaetaceae Jülich
Byssomerulius corium
Rozšíření: Vyskytuje se téměř na celé Zemi.
Ekologie: Vyrůstá hojně především v pozdním létu, na podzim a někdy i na jaře na mrtvém dřevu listnatých stromů, především na spodní straně opadaných větví.
Byssomerulius corium
Popis: Plodnice jsou kožovité, pružné, podlouhlé do rozměrů 5 × 10 cm, asi 1 mm tlusté, rozlité až polorozlité s odstávajícími okraji tvořícími úzké kloboučky. Povrch kloboučků je plstnatý až chlupatý, bíle až okrově zbarvený a slabě pásovaný. Rouško je v mládí téměř hladké, voskovité, bílé, později má krémovou, okrovou až hnědavou barvu, někdy částečně i oranžovou. Struktura rouška je bradavčitá, důlkovaná až vlnitě zvrásněná. Staré plodnice jsou papírovitě tenké. Výtrusy jsou mléčně bílé, hladké, válcovité, často mírně prohnuté, 5–7 × 2,5–3,5 µm velké.
Byssomerulius corium
Záměny: Podobný může být dřevokaz proměnlivý (Byssomerulius albostramineus), ten však nemá odstávající okraj.
Využití: Je nejedlý.
Byssomerulius corium
Byssomerulius corium
Fotografováno ve dnech 8. 3. a 29. 3. 2009 (u Roztok).