Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Calendula suffruticosa
Rozšíření: Mediteránní druh vyskytující se na jihoevropských i severoafrických březích Středozemního moře, v oblasti od Pyrenejského poloostrova až po západní Turecko. Značně variabilní druh, v areálu se rozlišuje řada poddruhů, v jižním Portugalsku a Španělsku je to například C. s. subsp. algarbiensis s poléhavou lodyhou a dužnatými listy, na Sicílii třeba C. s. subsp. fulgida s přímou lodyhou, nedužnatými listy a oranžovými ligulami, v západním Středozemí a severozápadní Africe zase najdeme běloplstnatý poddruh C. s. subsp. tomentosa, někdy klasifikovaný jako samostatný druh Calendula incana, atd.
Ekologie: Roste na pobřežních písčinách a dunách, rovněž na skalnatých útesech, společně například s druhy Atriplex halimus, Crithmum maritimum, Lobularia maritima, Lotus creticus, Salsola vermiculata aj., stoupá jen do nadmořské výšky okolo 130 m.
Calendula suffruticosa
Popis: Vytrvalá bylina, 20–50 cm vysoká, morfologicky značně variabilní, s lodyhou poléhavou až vystoupavou nebo i přímou, obvykle na bázi dřevnatou, větvenou. Listy jsou střídavé, úzce kopinaté až obkopinaté nebo i kopisťovité, (1,5–)2,5–7(–12) cm dlouhé a (0,3–)0,8–3(–4) cm široké, někdy dužnaté a jindy nedužnaté, na okraji zvlněné, skoro celokrajné nebo oddáleně či mělce zubaté, téměř lysé nebo někdy i žláznatě chlupaté či dokonce plstnaté. Úbory jsou jednotlivé, dosahují průměru 2–4(–6) cm, zákrovní listeny ve dvou řadách, čárkovité, špičaté; liguly jsou až 2 cm dlouhé, obvykle více než 2krát delší než zákrovní listeny, žluté nebo oranžové, trubkovité květy stejné barvy jako liguly. Plodem je nažka s úzkým zobánkem, až 3 cm dlouhá, bez chmýru.
Calendula suffruticosa
Calendula suffruticosa
Calendula suffruticosa
Calendula suffruticosa
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 18. 10. 2015 (Portugalsko, Praia do Malhão).