Syn.: Campanula patula subsp. abietina (Griseb. et Schenk) Simonk., Campanula stevenii auct. non M. Bieb.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Campanula abietina
Rozšíření: Balkánsko-karpatský druh s centrem rozšíření ve Východních a Jižních Karpatech. Na Slovensku se vyskytuje pouze v Bukovských vrších, kde dosahuje západní hranice areálu. V ČR neroste.
Campanula abietina

Campanula abietina

Ekologie: Roste na horských loukách, pastvinách, na lesních okrajích a v lesních světlinách, od montánního do subalpínského stupně. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 15–40 cm vysoká, s tenkými nekvetoucími výběžky, které nesou sterilní růžice listů. Lodyžní listy kopinaté, přisedlé klínovitou bází, listy sterilních růžic vejčité až okrouhlé, dlouze řapíkaté. Květenství je lata s 1–8 květy, koruna je tmavě modrá, nálevkovitá, uvnitř dlouze jemně chlupatá, 20–35 mm dlouhá, rozdělená často více než do poloviny v 5(–7) cípů. Kališní cípy jsou čárkovitě kopinaté, až 12 mm dlouhé. Plodem je tobolka, rozmnožuje se ale převážně vegetativně.
Záměny: Druh je podobný běžnému zvonku rozkladitému (Campanula patula), ve starší literatuře je uváděn jako jeho poddruh. Od něj se liší zejména přítomností výběžků se sterilními listovými růžicemi, chudokvětým staženým květenstvím a většími květy.
Campanula abietina
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je zvonek jedlový řazen mezi druhy potenciálně ohrožené (NT) a chráněné zákonem. Všechny jeho lokality se nachází na území Národního parku Poloniny a populace jsou poměrně početné, druh tedy není bezprostředně ohrožen. Je uveden i v soupisu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy.
Poznámka: Významný zástupce východokarpatské flóry na Slovensku.
Campanula abietina
Campanula abietina
Fotografováno dne 15. 6. 2009 (Slovensko, Bukovské vrchy).