Syn.: Arabidopsis neglecta (Schult.) O’Kane & Al-Shehbaz, Arabis neglecta Schult., Cardaminopsis neglecta subsp. glareosa (Schur) Soó, Cardaminopsis arenosa subsp. neglecta (Schult.) Zapał, Erysimum neglectum (Schult.) Kuntze
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Cardaminopsis neglecta
Rozšírenie: Karpatský endemit. Vyskytuje sa v Západných (aj na poľskej strane Tatier), Východných a Južných Karpatoch. Je udávaný z Východných Álp, výskyt zatiaľ nie je spoľahlivo potvrdený.
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku hojne vo Vysokých Tatrách, vzácnejšie v Západných a Nízkych, udávaný je aj z Belianskych Tatier.
Ekológia: Rastie na vlhkých skalách, v skalných štrbinách a sutinách, popri horských potokoch a na brehoch plies, na silikátovom podklade v subalpínskom až subniválnom stupni, vystupuje do výšok viac ako 2600 m n. m. Vyžaduje vlhké až mokré, priepustné, nevápenaté, neutrálne až kyslé, výživné pôdy. Častý je na miestach s dlho pretrvávajúcou snehovou pokrývkou. Kvitne od júna do júla (augusta).
Cardaminopsis neglecta
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–15(–20) cm s krátkym podzemkom. Byle jednotlivé alebo v trsoch, jednoduché až riedko rozkonárené, holé. Prízemné listy v ružici, obrátene vajcovité, nedelené alebo lýrovito perovito zárezové, lesklé, holé alebo roztrúsene chlpaté, byľové listy krátko stopkaté, podlhovasto vajcovité, celistvookrajové alebo slabo zubaté, končisté. Súkvetie málokvetý, riedky strapec, stopky priamo odstávajúce, 5–8 mm dlhé, kalich ± 3 mm, koruna 5–6 mm, bledofialová alebo ružová, zriedkavo biela, plodný strapec predĺžený, šešule priamo odstávajúce, neskôr previsnuté, až 25 mm dlhé, holé, chlopne bezžilové.
Cardaminopsis neglectaCardaminopsis neglecta
Cardaminopsis neglecta
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu prevažne v ťažko prístupnom teréne skalných partií horských polôh nepatrí medzi druhy ohrozené ľudskými aktivitami, navyše všetky ty sa nachádzajú vo veľko a maloplošných chránených územiach. Bodové ohrozenie môže predstavovať turistika. V červenom zozname SR je zaradený medzi menej dotknuté druhy (LC), nie je zákonom chránený.
Poznámka: Je o čosi menej variabilný ako ďalší zástupcovia rodu, v prechodných, nižšie položených zónach môže vytvárať hybridné populácie s inými taxónmi rodu.
Cardaminopsis neglecta
Foto: 27. 6. 2005, 7. 7. a 28. 7. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry).