Syn.: Carpodetus dentatus Poir., Carpodetus forsteri Schult.
Čeleď: Escalloniaceae Dum. – zábludovité; Rousseaceae DC.
Carpodetus serratus
Rozšíření: Endemický druh Nového Zélandu, vyskytuje se na obou hlavních ostrovech, rovněž na Stewartově ostrově.
Ekologie: Roste v nížinných, podhorských i horských lesích a v lesních lemech, často se objevuje na březích vodních toků. Kvete od listopadu do března.
Carpodetus serratus
Popis: Jednodomý strom dosahující výšky okolo 10 m, s kmenem v průměru 20 cm širokým a šedivou borkou. Letorosty jsou cik-cak křivolaké, chlupaté, jejich listy jsou řapíkaté, široce eliptické, vejčité až skoro okrouhlé, 1–3 cm dlouhé a 1–2 cm široké, nepravidelně hrubě pilovité, někdy až nepravidelně laločnaté. Listy na starých větvích jsou rovněž řapíkaté, široce eliptické až široce vejčité, 4–6 cm dlouhé a 2–3 cm široké, často strakaté, pilovité, na vrcholu špičaté nebo tupé. Květenství je latnaté, až 5 cm široké; květy dosahují průměru 5–6 mm; kališní cípy jsou asi 1 mm dlouhé, trojúhelníkovité; korunních lístků je 5(–6), jsou vejčité, 3–4 mm dlouhé, bílé, tyčinek je 5(–6). Plody jsou skoro kulovité tobolky, 4–6 mm široké, v době zralosti černé.
Využití: Dřevo stromu se používá k výrobě domácího nářadí a plotů.
Poznámka: K rodu Carpodetus je v současnosti započítáváno 11 akceptovaných druhů, z nichž jen jediný se vyskytuje na Novém Zélandu, ostatní jsou popsány z Nové Guineje a tichomořských ostrovů. Čeleď Rousseaceae zahrnuje čtyři rody a 14 druhů, jejichž areály se táhnou se od ostrova Mauricius přes Austrálii, Papuu-Novou-Guineu a Nový Zéland po Šalamounovy ostrovy a Vanuatu.
Carpodetus serratus
Carpodetus serratus
Carpodetus serratus
Carpodetus serratus
Fotografoval Mário Duchoň, ve dnech 11. a 13. 1. 2017 (Nový Zéland, South Island, úpatí Lookout Range, Glenhope).