Syn.: Casuarina equisetifolia var. microcarpa F. Muell.
Česká jména: přesličník (Presl 1846, Mareček 1994)
Čeleď: Casuarinaceae R. Brown – přesličníkovité
Casuarina cunninghamiana
Rozšíření: Pochází z východní a severní Austrálie, z oblasti od jihu Nového Jižního Walesu až po sever Queenslandu (zeměpisná šířka 12–37 °), byl zavlečen i na jihozápad kontinentu. Je vysazován při zalesňování v dalších tropických i subtropických zemích Afriky, Asie i Ameriky, v vhodných podmínkách zplaňuje. Rozšířený v jižní Africe, Zimbabwe, Egyptě, Maroku, Izraeli, Argentině, Chile, Mexiku, USA (Florida, Arizona, Kalifornie). Považovaný za invazivní na Floridě.
Ekologie: Ve své domovině roste jako součást suchých i vlhkých subtropických lesů, obvykle v naplavených půdách od prachovitých hlín po písky a štěrky, často lemuje vodní toky, v nadmořské výšce 0–1000 m. Toleruje široké spektrum podmínek – snáší kyselé i alkalické půdy, suché, bažinaté i zasolené, snese sezónní zaplavení, větrné expozice, roste na osluněných i zastíněných stanovištích. Ve srovnání s dalšími druhy rodu Casuarina nejlépe toleruje sucho a mráz (do -8 °C), méně zasolené půdy.
Casuarina cunninghamiana
Popis: Stálezelený, většinou dvoudomý strom s pyramidální korunou, dorůstá výšky 15–35 m. Kmen je přímý, u báze širší, průměr dosahuje až 150 cm. Borka je šedohnědá, hrubě vrásčitá, šupinatá. Koncové větévky jsou tenké, šedavě zelené, většinou lysé, podélně rýhované (zvláště zřetelně za sucha), převislé, v sušších podmínkách vzpřímené, články 4–9 mm dlouhé. Listy v počtu 6–10 v přeslenech na uzlinách větévky, silně redukované do podoby vzpřímených špičatých šupinovitých zubů, 0,3–0,5 mm dlouhých. Samčí květy na koncích větévek v klasech 4–40 mm dlouhých, s 11–13 přesleny na 1 cm, každý květ má po 1 tyčince s prašníkem do 0,7 mm dlouhým a dvě drobné šupinovité sepaly. Samičí květy s červenými bliznami jsou v kulovitých hlávkách na stopkách 2–9 mm dlouhých. Plodenství má tvar vejčité šištice, na povrchu řídce pýřité, 7–14 × 4–6 mm velké, se špičatými až široce špičatými listenci. Semena jsou eliptická nebo obvejčitá, příčně zploštělá, 4 mm dlouhá, světle hnědá, křídlatá; jsou rozptylována větrem. Na kořenech jsou hlízky se symbiotickými bakteriemi fixujícími vzdušný dusík.
Využití: Jako rychle rostoucí nenáročný druh je používán ve výsadbách zamezujících erozi půdy, ke stabilizaci řečišť a zastavení postupu písečných dun. Vysazuje se jako dekorativní strom poskytující stín v ulicích, parcích a velkých zahradách, jako větrolamy kolem venkovských hospodářství. Dřevo je tvrdé, husté a trvanlivé, používá se na sloupy a pilíře, ve stavebnictví a truhlářství, k výrobě nábytku, parket, papíru a k vytápění. Z kůry se získává tanin používaný v koželužství. Mladé větévky slouží jako píce pro dobytek.
Variabilita: Jsou rozlišovány dva poddruhy:

  • Casuarina cunninghamiana subsp. cunninghamiana (na našich fotografiích)
  • stromy až 40 m vysoké, články na větévkách 6–9 mm dlouhé, zuby po 8–10, na bázi žluté, hnědé směrem k vrcholu, listence šištic široce špičaté; oblasti původu Queensland a Nový Jižní Wales, široce pěstovaný;

  • Casuarina cunninghamiana subsp. miodon L. A. S. Johnson
  • stromy zřídka vyšší než 12 m, články 4–7 mm dlouhé, zuby po 6–7, žluté; listence šištic ostře špičaté; oblast původu Queensland; není známo, že by tento poddruh byl jinde vysazován.

Casuarina cunninghamiana
Casuarina cunninghamiana
Casuarina cunninghamiana
Casuarina cunninghamiana
Casuarina cunninghamiana
Fotografováno dne 17. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Little Mini Karoo, pod Swartberg Pass).