Ladislav Josef Čelakovský se narodil dne 29. listopadu 1834 v Praze, zemřel 24. listopadu 1902 tamtéž. Byl synem známého českého básníka Františka Ladislava Čelakovského, učitelem botaniků Františka Polívky, Josefa Velenovského a také překladatelem literárních děl do češtiny – přeložil například dramata W. Shakespearea. Působil v botanickém oddělení Musea království Českého, byl profesorem pražské univerzity.

Čelakovský

Jeho botanické dílo popisuje František Polívka následovně: „…Možno je rozvrhnouti na systematicko-floristické a morfologické; pracemi morfologickými zabýval se v posledních 10 letech svého života téměř výhradně a ony právě zjednaly jemu i české vědě úctu též daleko za hranicemi. Počítať se Čelakovský mezi nejpřednější botanické morfology evropské vůbec…“
Snad nejznámějším Čelakovského dílem je Prodromus květeny české z let 1868–83, který vyšel také v němčině. Významným dílem je však i jeho Analytická květena česká – tedy vlastně botanický klíč. Ta vyšla poprvé v roce 1879 (nákladem F. Tempského v Praze), druhé vydání z roku 1887 bylo rozšířeno i o květenu Moravy a Slezska, nese tedy název Analytická květena česko-moravská.
Z roku 1865 pochází jeho Přírodopisný atlas rostlinstva, v roce 1870 vyšla Květena okolí Pražského. Rozpravy o Darvinově theorii a o vývoji rostlinstva jsou z roku 1895.

Popsal řadu nových taxonů rostlin, v IPNI je uveden ve 197 záznamech. Užívaná zkratka jeho jména v botanické literatuře je ČELAK. Jeho dodnes platnými taxony jsou například Daphne arbuscula nebo Allium schoenoprasum subsp. alpinum.
Čelakovský
Stejného jména – tedy také Ladislav Čelakovský – je i jeho syn (1863–1916). Ten působil jako docent na Technické univerzitě v Praze a je autorem monografie České myxomycety (1890).