Syn.: Centaurea cirrata Rchb., Centaurea uniflora subsp. nervosa (Willd.) Bonnier et Layens, Jacea cirrata (Rchb.) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea nervosa
Rozšíření: Areál tohoto taxonu se rozkládá v Alpách, kde se vyskytuje především v jejich jižní části, a to od Francie až po jižní Rakousko a Slovinsko, zasahuje i do severních skupin v řetězci Apenin. V pohořích na Balkáně a v Jižních Karpatech v Rumunsku rostlou poněkud odlišné poddruhy.
Ekologie: Vyskytuje se v travinobylinných společenstvech nad horní hranicí lesa, někdy i v porostních mezerách v kosodřevině.
Centaurea nervosa
Popis: Vytrvalá bylina s přímou, tuhou, jednoúbornou, krátce drsně chlupatou lodyhou vysokou 10–40 cm. Listy jsou střídavé, kopinaté, 9–11 cm dlouhé a 4–5 cm široké, oddáleně zubaté vzácně až peřenoklané, dolní zúžené v řapík, horní přisedlé širokou bází. Květenství je koncový úbor; zákrov je téměř kulovitý, 1,5–2,5 cm dlouhý i široký, zákrovní listeny nesou dlouhé, zpeřené, nazpět zahnuté, 0,5–2 cm dlouhé, světle hnědé přívěsky; květy jsou nálevkovité, purpurově červené, okrajové jsou poněkud zveličené. Nažky jsou asi 4 mm dlouhé, s chmýrem dlouhým 1,5–3 mm.
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu Švýcarska (2002) není tento taxon ohrožený; ve většině kantonů je hodnocen jako vyžadující pozornost (LC – least koncern) nebo blízký ohrožení (NT – near threatened), ale v severovýchodních okrajových Alpách je hodnocen jako zranitelný (VU – vulnerable); v kantonu Thurgau se na něj vztahuje zákonná ochrana.
Centaurea nervosa
Centaurea nervosa
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallis, Zermatt, svahy pod Riffelberg).