Syn.: Scabiosa transsylvanica L., Cephalaria sillingeri Domin, Cephalaria transsylvanica subsp. sillingeri (Domin) Dostál, nom. inval.
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Cephalaria transsylvanica
Rozšíření: Jižní Evropa a jižní oblasti střední Evropy, Kavkaz. Areál druhu zasahuje až na jižní Slovensko, u nás se nevyskytuje.
Ekologie: Roste na suchých pastvinách a úhorech, při okrajích cest, vinohradů a polí, na železničních náspech, v pásmu nížin až pahorkatin. Kkvete od července do srpna.
Popis: Jednoletá bylina, 30–100(–150) cm vysoká, lodyha přímá, od báze větvená, přízemní listy obkopinaté, celistvé, lodyžní listy peřenodílné, úkrojky kopinaté až čárkovité, pilovitě zubaté, až 12 cm dlouhé. Strbouly polokulovité, asi 2 cm v průměru, listeny zákrovu vejčitě kopinaté, brvité, koruna bílá až nažloutlá. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je tento druh z hlediska ohrožení hodnocen jako méně dotčený (LC), je zde chráněn zákonem.
Cephalaria transsylvanicaCephalaria transsylvanica
Cephalaria transsylvanicaCephalaria transsylvanica
Fotografováno dne 19. 8. 2004 (Slovensko, Vŕšok).