Syn.: Buchnera viscosa Aiton, Chaenostoma leve (Hiern) Kornhall, Erinus viscosus (Aiton) Salisb., Manulea caerulea L. f., Manulea rotata Desr., Manulea viscosa (Aiton) Willd., Sphenandra caerulea (L. f.) Druce, Sphenandra viscosa (Aiton) Benth., Sutera caerulea (L. f.) Hiern, Sutera levis Hiern, Sutera palustris Hiern
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Chaenostoma caeruleum
Rozšíření: Jihoafrický druh, roste v provincii Western Cape, okrajově přesahuje i do Eastern Cape. Endemit květenné říše Capensis.
Ekologie: Provází travnatá a křovinatá místa na pískovcích nebo i na zazemněných písečných dunách, v území s výraznými zimními srážkami a letním přísuškem. Lokality leží od hladiny moře až do nadmořské výšky 1400 m.
Chaenostoma caeruleum
Popis: Jednoletá nebo krátkověká poléhavá nebo vystoupavá vytrvalá bylina, dorůstá výšky až 1 m; lodyhy jsou dosti bohatě větvené. Listy jsou obvykle vstřícné, eliptické až kopinaté, na okraji drobně zubaté, na ploše hustě krátce žláznaté. Květy tvoří hrozen, jsou 5četné, téměř pravidelné; kalich je zvonkovitý, s krátkou trubkou a téměř stejnými cípy; koruna je rozčleněna na 3–5 mm dlouhou trubku a ploše rozložené cípy, které jsou růžové, v ústí se žlutou skvrnkou; tyčinky jsou 4, všechny vyčnívají z korunní trubky; semeník je svrchní, vzniká srůstem 2 plodolistů. Plody jsou dvoupouzdré tobolky.
Poznámka: Rodové zařazení tohoto druhu není doposud ustáleno: teprve před nedávnou dobou byly osvětleny fylogenetické vztahy rodů z příbuzenstva rodu Manulea. Ukázalo se, že rod Sutera v dosavadním pojetí je neudržitelný, protože druhy do něj řazené tvoří dvě monofyletické skupiny, mezi něž jsou vmezeřeny samostatné vývojové linie dalších rodů (Manulea a Jamesbrittenia). To je důvodem vymezení samostatného rodu Chaenostoma. Podle tohoto pojetí sem nyní patří téměř 50 afrických druhů, z nichž asi 2/3 rostou v květenné říši Capensis.
Chaenostoma caeruleum
Chaenostoma caeruleum
Fotografováno dne 15. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Groot Brakrivier).