Nedaleko Písečné, na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, u osady se svrchovaně podezřelým jménem Chebzí (okres Jeseník), se v nadmořské výšce 520–550 m nalézá stejnojmenná přírodní památka. Předmětem ochrany je několik sušších luk o výměře 2,8 ha s význačným výskytem vstavačovitých rostlin.
Chebzí
Louky jsou bohaté, z nepřeberného množství květů nejdou přehlédnout např. třeslice prostřední (Briza media) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), zvonek rozkladitý (Campanula patula) a zvonek broskvolistý (C. persicifolia), chrastavec rolní (Knautia arvensis) a hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), mochna nátržník (Potentilla erecta), silenka nadmutá (Silene vulgaris), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), kokrhel menší (Rhinanthus minor), pavinec horský (Jasione montana) aj.
Chebzí
Bohatý je výskyt vstavačovitých rostlin. Populace prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) je označována za nejbohatší v celé CHKO, dále zde roste vstavač mužský (Orchis mascula subsp. signifera), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a místy hojně vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Nechybí ani krasavice z nejzářivějších a nezpochybnitelná královna jesenických luk lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum). Kvůli ní se ovšem není třeba vydat až do Chebzí, stačí se pozorně dívat při cestě vlakem z Branné do Ramzové, která je lemována desítkami nápadných květů této krásné rostliny.
Chebzí
Za zmínku myslím stojí i les kousek dál proti proudu potůčku, kde rostou například oblíbený česnek medvědí (Allium ursinum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) statečně vzdorující náporu invazivní netýkavky malokvěté (I. parviflora), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), jemná kapradina bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis) a také vzácnější kapradina žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a v neposlední řadě též běžnější z našich domácích lilií lilie zlatohlávek (Lilium martagon).
Chebzí