Syn.: Pellaea quadripinnata (Forssk.) Prantl, Pteris quadripinnata Forssk.
Čeleď: Adiantaceae (C. Presl) Ching – netíkovité
Cheilanthes quadripinnata
Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem v jihovýchodní a východní Africe. Vyskytuje se v Jihoafrické republice, Lesothu, Svazijsku, Mozambiku, Zimbabwe, Malawi, Tanzánii, Kongu, Ugandě, Keni a Etiopii. Mimo africký kontinent byl zaznamenán na Komorách, Madagaskaru, Réunionu a Mauriciu; kromě toho roste také v Jemenu, odkud byl popsán.
Ekologie: Roste povětšinou terestricky, nejčastěji na slunci nebo v polostínu přechodu mezi stálezeleným lesem a travnatými porosty. Dává přednost poněkud chladnějšímu prostředí a územím s pravidelnými mlhami. Vystupuje až do nadmořských výšek 3000 m.
Cheilanthes quadripinnata
Popis: Kapradina s krátce plazivým oddenkem o průměru 6–7 mm; pleviny jsou červenohnědé, čárkovité, až 6 mm dlouhé. Listy vyrůstají v trsu, jsou přímé, v obrysu střelovité až trojúhelníkovité, 15–30(–45) cm dlouhé a 10–24 cm široké, 4–5× zpeřené; řapík a vřeteno jsou tmavé, v mládí s roztroušenými rezavými čárkovitými plevinami, později lysé; lístky nebo úkrojky posledního řádu jsou podlouhlé, na vrcholu špičaté až tupé, oboustranně lysé, sterilní úkrojky jsou na okraji vroubkované. Kupky výtrusnic tvoří souvislý pruh na okraji listu; ostěra je souvislá, celokrajná nebo třásnitá.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi druhy vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Druh je ve svém rozsáhlém areálu dosti variabilní. Jeho taxonomické zařazení není dosud badateli ustálené; současnými autory je střídavě řazen jak do rodu Cheilanthes, tak do rodu Pellaea.
Cheilanthes quadripinnata
Cheilanthes quadripinnata
Cheilanthes quadripinnata
Fotografovala Věra Svobodová, dne 13. 4. 2012 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal: Drakensberg Mountains, Cathedral Peak).