Zobrazit místo Chocóanská provincie na větší mapě

Na severozápadě jihoamerického kontinentu vylišil P. M. Rhind Chocóanskou provincii, která náleží do Karibské oblasti Neotropis (tato jednotka není vymezena v původním Tachtadžanově členění). Náleží sem jihovýchodní část Panamy, severní a východní pobřežní oblasti Kolumbie a pacifické pobřeží v Ekvádoru, nepatrně přesahuje i na nejzazší severozápad Peru.
Chocóanská provincie
Území je geologicky poměrně mladé, definitivně se zformovalo teprve při vzniku pevninského mostu mezi Jižní a Severní Amerikou v průběhu třetihor. Hlavními horninami jsou zde terciérní, místy i kvartérní sedimenty. V jádru provincie panuje celoročně stabilní velmi vlhké a horké klima s ročními srážkovými úhrny dosahujícími i více než 9000 mm. Směrem k severu a jihu je patrná zřetelná sezónnost a srážky už nejsou tak vysoké.
Chocóanská provincie
Vegetace je dosti pestrá. V pobřežních oblastech jsou místy dosti rozsáhlé porosty mangrove, které zde tvoří asi 10 druhů, mimo jiné Rhizophora mangle (Rhizophoraceae), Avicennia germinans (Acanthaceae) a Conocarpus erectus (Combretaceae). V území s permanentními srážkami jsou druhově velmi bohaté lesy (i více než 250 druhů dřevin na hektar); v jejich struktuře jsou četné epifyty, vzrůstu jak keřového, např. druhy rodu Cavendishia (Ericaceae), tak bylinného, např. četné orchideje a bromélie (Bromeliaceae). Ve vyšších polohách, a to i v oblastech s vyhraněnější periodou sucha, je vegetace ovlivňována permanentními mlhami. Zde jsou lesy nižší a druhově méně bohaté, ale rovněž s vysokým počtem epifytů.
Chocóanská provincie
Tam, kde je větší srážkový propad (zejména na severovýchodě Kolumbie na karibském pobřeží a v nejjižnějším cípu provincie na pomezí Ekvádoru a Peru), jsou poloopadavé lesy se zastoupením akácií, např. Acacia tortuosa, Acacia farnesiana a Prosopis juliflora, a s dalšími xerofilními elementy, k nimž patří např. Parkinsonia aculeata a mnohé druhy sloupovitých kaktusů z okruhu rodu Cereus.
Chocóanská provincie
Květena provincie je mimořádně bohatá. Celkový počet druhů se pohybuje kolem 9000, z nich je téměř 30 % endemitů. Ve flóře najdeme mnoho zástupců palem (Arecaceae), bohaté zastoupení zde mají bobovité (Fabaceae), mořenovité (Rubiaceae), ale i Myristicaceae, Annonaceae, slézovité (Malvaceae) a další. Velká druhová diverzita je dána jednak příznivými klimatickými podmínkami, ale také i skutečností, že v území se prolínají důsledky migrace ze severu, takže v horách zde najdeme např. duby (Quercus), které doplňují i přistěhovalci od jihu, např. zástupci rodu Podocarpus.
Chocóanská provincie
Velkou druhovou diverzitu zde má čeleď Heliconiaceae. Zvláštností je, že v tomto regionu se vyskytuje řada druhů s velmi velkými listy a plody: poloparazitická ochmetovitá rostlina Psittacanthus gigas (Loranthaceae) má lupenité listy až 1 m velké a 0,5 m široké, palma Attalea cuatrecasana má třetí největší plody (větší má jen Lodoicea maldivica a kokos).
Chocóanská provincie
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Chocóanská provincie
Fotografovali Robert Burton (Rob’s Journeys) a Jan Vrbický.