Čeleď: Sclerotiniaceae Whetzel ex Whetzel – hlízenkovité / hľuznatkovité
Ciboria tremulae
Rozšíření: Mírný pás severní polokoule, sleduje rozšíření topolu osiky (Populus tremula).
Ekologie: Plodnice rostou od února do dubna na loňských opadaných květenstvích topolu osiky.
Popis: Plodničky, které měří do 2 cm v průměru, jsou miskovitého nebo diskovitého tvaru a zpravidla jsou se substrátem spojeny relativně dlouhou stopkou. Zbarvení plodnic je pleťové až světle hnědé, vnitřní strana mističek je zpravidla tmavší. Výtrusný prach je olivově zelenohnědý, u starších plodnic zbarvuje částečně jejich vnitřek.
Záměny: Zejména za ostatní druhy jehnědek, které nejsou makroskopicky rozlišitelné. Liší se zejména substrátem, ze kterého vyrůstají. Na pohled prakticky totožné jsou jehnědka olšová (Ciboria amentacea) nebo jehnědka lísková (Ciboria coryli).
Ciboria tremulaeCiboria tremulae
Využití: Nejedlá houba.
Poznámka: Z důvodu velkého množství druhů lišících se většinou pouze živným substrátem, by bylo vhodné provést taxonomickou revizi celého rodu. Jehnědka osiková byla poprvé publikována a popsána Velenovským v roce 1934 v práci Monographia Discomycetum Bohemiae, a to právě podle růstu na osikových květenstvích.
Ciboria tremulae
Ciboria tremulae
Fotografováno dne 28. 3. 2009 (Děčínsko, Malá Veleň).