Syn.: Cicendiola filiformis Bubani, Exacum filiforme (L.) Willd., Exacum pulchellum Pursh, Gentiana filiformis L., Microcala filiformis (L.) Hoffmanns. et Link
Čeleď: Gentiaceae Juss. – hořcovité
Cicendia filiformis
Rozšíření: Druh má typicky mediteránně-atlantický areál. Ve Středozemí se vyskytuje od Pyrenejského poloostrova a Maroka až po Turecko, Sýrii a Libanon. V západní Evropě se vyskytuje ještě v Irsku, Velké Británii, Belgii, Nizozemsku a v severozápadním Německu. Znám je rovněž z Azorských ostrovů.
Ekologie: Roste v nezapojené vegetaci na periodicky vlhkých, v létě vysýchavých místech, na loukách i na lesních cestách, zpravidla na kyselých podkladech.
Cicendia filiformis
Popis: Velmi útlá jednoletá bylina s přímou, často jen nahoře vidličnatě větvenou lodyhou vysokou 8–12 cm. Nejdolejší listy tvoří růžici, ostatní jsou na lodyze oddálené, vstřícné, čárkovité až kopisťovité, 2–6 mm dlouhé. Květy jsou 4četné, na 1,5–2 cm dlouhých stopkách; kalich je trubkovitý, kališní cípy jsou trojúhelníkovité; koruna je řepicovitá, žlutá, její trubka je 4–5 mm dlouhá, korunní cípy jsou rozestálé, zhruba stejně dlouhé jako korunní trubka; tyčinky jsou 4, přirůstají nitkami k bázi koruny; semeník srůstá z 2 plodolistů a je svrchní. Plody jsou téměř kulovité tobolky o průměru 3–6 mm, obsahují černá semena.
Cicendia filiformisCicendia filiformis
Cicendia filiformis
Cicendia filiformis
Fotografoval Mário Duchoň, dne 17. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, Alghero).