Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité
Cistus crispus
Rozšíření: Západomediteránní druh, vyskytuje se na Pyrenejském poloostrově ve Španělsku a Portugalsku, vzácně v jižní Francii, odkud zasahuje až do severní Itálie do Ligurie. Dále roste na Sicílii a v severní Africe od Maroka po Tunisko.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou mediteránní křoviny typu matorral nebo macchie. Obvykle roste na nevápnitých substrátech na jílovitých, v zimě dosti vlhkých půdách mimo území s výskytem častějších mrazíků. Vystupuje až do nadmořské výšky 900 m.
Cistus crispus
Popis: Hustý keřík vysoký 20–50(–70) cm, větvičky jsou vystoupavé, zelené až hnědočervené, v mládí s hvězdovitými, jednoduchými i žláznatými chlupy. Listy jsou vstřícné, přisedlé, vejčité až kopinaté, 1,2–3,5 cm dlouhé a 0,4–1,3 cm široké, na líci tmavozelené, vrásčité, s hvězdovitými, nežláznatými i žláznatými chlupy, na rubu světlejší, bez příměsi jednoduchých chlupů, s 3–5 žilkami, na okraji zvlněné. Květenství je krátký koncový vrcholík; květní stopky jsou 1–5 mm dlouhé; kalich tvoří 5 volných, vejčitých až kopinatých lístků 1,1–2 cm dlouhých a 0,3–0,8 cm širokých, na vrcholu zašpičatělých, s všemi 3 typy chlupů; korunní lístky jsou 1,2–2 cm dlouhé a 1–2 cm široké, obvykle nachové, řidčeji růžové, vzácně bílé; tyčinek je mnoho, nestejných; semeník je hedvábitě chlupatý. Tobolka je podlouhle vejcovitá, 5–6 mm dlouhá, téměř lysá, otvírá se 5 chlopněmi.
Cistus crispus
Cistus crispus
Cistus crispus
Cistus crispus
Cistus crispus
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 19. 4. 2017 (Portugalsko, region Alentejo, Vila Nova de Milfontes, Praia do Malhão), 20. 4. 2007 (Portugalsko, region Alentejo, São Luís), 22. 4. 2017 (Portugalsko, region Alentejo, Cromeleque dos Almendres).