Syn.: Clavaria canaliculata Fr., Clavaria grossa Pers., Clavaria herveyi Peck, Clavaria rugosa Bull., Clavaria rugosa var. alcyonaria Corner, Clavaria rugosa var. fuliginea Fr., Clavulina herveyi (Peck) R. H. Petersen, Clavulina rugosa var. alcyonaria Corner, Clavulina rugosa var. canaliculata (Fr.) Corner, Clavulina rugosa var. fuliginea (Fr.) Gillet, Ramaria rugosa (Bull.) Gray – kuřátečko svrasklé
Čeleď: Clavulinaceae Donk – kuřátečkovité
Clavulina rugosa
Rozšíření: V mírném pásmu severní polokoule a v Austrálii.
Ekologie: Vyrůstá hojně v krátké trávě, mechu a opadu v jehličnatých, smíšených, méně často i listnatých lesích, na vlhčích humózních půdách. Objevuje se samostatně, v houfech, někdy i v trsech.
Popis: Plodnice je vysoká 4–10 cm, v mládí téměř nevětvená, později obvykle s 1–3 krátkými válcovitými, kyjovitými nebo zploštělými zkroucenými větvičkami, připomínajícími parohy. Konce větviček mohou být zaoblené nebo s několika ostrými hroty. Báze není zřetelně oddělena od horní části plodnice. Povrch plodnice je brzo vrásčitý, hrbolatý a má bělavou, krémovou nebo našedlou barvu, v mládí někdy nafialovělou, při usychání tmavne. Dužnina je pružná, bílá, vůně nenápadná, chuť příjemná. Výtrusný prach je bílý, výtrusy jsou téměř kulovité, hladké, 9–14 × 8–12 µm velké.
Clavulina rugosaClavulina rugosa
Clavulina rugosa
Záměny: Typické málo rozvětvené plodnice jsou nezaměnitelné.
Využití: Je to jedlá houba.
Clavulina rugosa
Poznámka: Některé plodnice mají bohatší větvení, povrch není tak zvrásněný a konce větviček mají mnoho hrotů, takže připomínají spíše kuřátečko hřebenité (Clavulina coralloides). Pokud je kuřátečko svraskalé napadeno parazitickou houbou červovkou kyjankovou (Helminthosphaeria clavariarum), zezelená nebo zčerná, podobně jako kuřátečko hřebenité. Někteří autoři předpokládají, že kuřátečko svraskalé a kuřátečko hřebenité mohou reprezentovat krajní formy jednoho druhu, což podporuje i fakt, že mikroskopicky jsou si velmi podobné (Michael Kuo, MushroomExpert.com).
Clavulina rugosa
Clavulina rugosa
Fotografováno 19. 7. až 22. 7. 2009 (u Roztok).