Syn.: Clidemia dependens Pav. ex D. Don, Clidemia neglecta D. Don, Clidemia spicata (Aubl.) D. Don, Maieta dependens Baill., Melastoma capitellatum Bonpl., Melastoma capitellatum var. neglecta (D. Don) L. O. Williams, Melastoma dependens Pav. ex D. Don, Melastoma spicatum Aubl., Staphidium confertiflorum Naudin
Čeleď: Melastomataceae Juss. – odulovité
Clidemia capitellata
Rozšíření: Areál sahá od Mexika přes celou Střední Ameriku, zahrnuje také ostrovy v Karibském moři. V Jižní Americe zasahuje až do Bolívie a jižní Brazílie.
Ekologie: Vyskytuje se na okrajích různých typů vlhkých a poloopadavých lesů, také v nížinných borových lesích a na okrajích savany, občas vstupuje i na člověkem změněná stanoviště. Lokality vystupují až do nadmořské výšky 1000 m.
Clidemia capitellata
Popis: Stálezelený, bohatě větvený přímý keř vysoký 1–3 m; celá rostlina je hustě krátce žlutavě chlupatá, s přimíšenými žlázkami a hvězdovitými chlupy. Listy jsou vstřícné, vejčité až vejčitě kopinaté, (7–)9–19 cm dlouhé a 3,5–8,5 cm široké, s 5–7 obloukovitými žilkami, na bázi zaokrouhlené až mělce srdčité, na okraji brvitě zoubkované, na vrcholu špičaté až zašpičatělé. Květenství jsou úžlabní, nejčastěji mají podobu lichoklasů nebo jsou jen chudě vidlanovitě větvená; květy jsou téměř přisedlé, 5(–6)četné; listence jsou vejčité, 1,5–4 mm dlouhé; češule je zvonkovitá, 3–4 mm dlouhá; vnější kališní cípy jsou šídlovité, 1,5–4 mm dlouhé, často dlouze chlupaté, vnitřní vejčité, kratší; korunní lístky jsou volné, obvejčité, 3–6 mm dlouhé, bílé; tyčinek je dvojnásobně korunních lístků, mírně zahnutých, bílých; semeník je zanořen do češule. Plodem je kulovitá bobule 6–9 mm v průměru, za zralosti modrofialová.
Poznámka: Velmi proměnlivý druh, zejména v délce a intenzitě odění, ale i v uspořádání květů i délce kališních cípů. Někteří autoři rozlišují více variet, které se v areálu prolínají, avšak existují i typy přechodné. Zobrazené rostliny odpovídají nejspíše typu, který se označuje jako var. capitellata.
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 19. 2. 2015 (Belize, Mountain Pine Ridge Forest Reserve).