Jan (Johannes) Commelin (Commelijn, Commelinus) se narodil 23. dubna 1629 v Leidenu, zemřel 19. ledna 1692 v Amsterdamu. Holandský botanik.

Pocházel ze vzdělané rodiny, jeho otec Isaac byl kronikář, bratr Casparus vydavatel novin a knihkupec. Jan byl botanik a působil jako profesor botaniky. V jeho době byly do Evropy dováženy rostliny z kapské oblasti Afriky a z Ceylonu (Srí Lanka). Bylo nutné tyto rostliny začlenit do systému a hodnocení rostlin. Jan Commelin pěstoval exotické rostliny na své farmě Zuyderhout u Haarlemu. Obchodem s rostlinami a rostlinnými léky, které posílal do lékáren a nemocnic v Amsterdamu a dalších nizozemských městech, zbohatl. V roce 1672 byl zvolen do městské rady Amsterdamu. Dne 12. 11. 1682 rozhodla městská rada Amsterdamu o zřízení zahrady s léčivými rostlinami a pověřila tímto úkolem J. Commelina a J. Huydecopera van Maarsseveen. Tak vznikl Hortus Medicus, později změněný na Hortus Botanicus.
První kniha, kterou napsal, byla Nederlanzte hesperides (1676) o pěstování citrusů, s 27 obrazovými tabulemi (Cornelis Kick). Pod titulem Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae uveřejnil v roce 1683 první květenu Nizozemí. Připravil publikaci Horti Medici Amstelodamensis Rariorum, která vyšla až v letech 1697–1701 a obsahuje informace o rostlinách z Východní i Západní Indie. Je ilustrována J. Moninckxem a jeho dcerou Marií Moninckx, v práci je 223 obrazů. První díl dokončili F. Ruysch a F. Kiggelaer a vydali v roce 1697. Commelinův synovec Caspar Commelin, také botanik, dokončil druhý díl a vydal v roce 1701. Od roku 1678 do smrti J. Commelin upravoval knihu Hortus Indicus Malabaricus od H. A. van Rheede tot Draakenstein (1636–1691). Tento nizozemský cestovatel a přírodovědec pracoval pro Holandskou východoindickou společnost a zemřel u Bombaje. Sepsal kompendium Hortus Malabaricus, pojednávající o rostlinách s ekonomickým významem, které pocházejí z jižní Indie z oblasti Malabaru. Mnohé informace byly získány z původních indických zápisů na palmových listech. Práce Hortus Malabaricus byla 30 let upravována a nakonec vydána kolektivem téměř 100 lékařů, botaniků, indických učenců, ilustrátorů, úředníků a duchovních.

Dalším nositelem tohoto jména byl jeho synovec Caspar Commelin (1668–1731), který převzal vedení amsterdamské botanické zahrady po P. Hottonovi.

Standardní botanická autorská zkratka je J. COMMELIJN. C. Plumier na jeho počest pojmenoval rod Commelina, křížatka, čeleď Commelinaceae, Linné později toto jméno převzal; u druhových jmen, např. Crinum commelyni není jasné, zda se jmenují po Janovi nebo Casparovi Commelinovi.
Okrasné rastliny