Syn.: Commersonia echinata J. R. Forst. et G. Forst., nom. illeg., Commersonia javensis G. Don, Commersonia platyphylla Andrews, Muntingia bartramia L., Restiaria echinata Kuntze, Ricinus odoratus Noronha, nom. inval.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Taxonomická poznámka: V souvislosti s výsledky molekulární biologie bylo přijato širší pojetí čeledi slézovitých. Rod byl dříve řazen do čeledi Sterculiaceae, která byla mezi ně téměř celá vřazena.
Commersonia bartramia
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál zahrnuje jižní Asii od Malajsie po jižní Čínu, Filipíny, Indonésii, Novou Guineu a severovýchod Austrálie, v Oceánii zasahuje až na Samou.
Ekologie: Roste na sušších místech ve světlých tropických lesích a na jejich okrajích, převážně v nižších polohách do nadmořské výšky kolem 400 m.
Commersonia bartramia
Popis: Keř nebo strom až 15 m vysoký; letorosty jsou hustě žlutavě chlupaté. Listy jsou střídavé, řapík je 0,6–1,8 cm dlouhý; čepel je široce vejčitá až vejčitě kopinatá, 9–24 cm dlouhá a 5–14 cm široká, na líci s řídkými hvězdovitými chlupy, na rubu hustě šedobíle chlupatá, na bázi šikmo srdčitá, na okraji nepravidelně zubatá a načervenale brvitá, na vrcholu špičatá až zašpičatělá; palisty jsou třásnité. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, 3–21 cm široké, bohaté; květy jsou 5četné; kališní lístky jsou vejčité, asi 3 mm dlouhé, chlupaté; korunní lístky jsou zdéli kalicha, bílé, na bázi s 2 postranními úkrojky; tyčinek je 5, kratičkých, dále je přítomno 5 petaloidních čárkovitých staminodií; semeník je svrchní, 5pouzdrý. Plodem je kulovitá tobolka asi 2 cm v průměru, hustě odstále chlupatá, otvírá se 5 chlopněmi.
Využití: Rychle rostoucí dřevina, vhodná na ozeleňování narušených ploch. Dřevo je lehké, vhodné na lehčí konstrukce a na otop.
Poznámka: Asi devět druhů rodu Commersonia se vyskytuje v tropech jižní Asie, v Austrálii a Oceánii. Byl nazván na počest francouzského přírodovědce Philiberta Commersona (1727–73), druhové jméno odkazuje na Johna Bartrama (1699–1777), amerického botanika; jeho aktivit si velmi vážil Carl Linné, jehož systém poprvé aplikoval na americkou flóru.
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 22. a 23. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, Lake Ngardok Nature Reserve a Ngaremlengui).