Constantinus Africanus (Cassinensis) se narodil kolem roku 1020 pravděpodobně v Kartágu, zemřel v roce 1087 v klášteře Monte Cassino. Byl to středověký lékař, řeholník.

Původem muslim ze severní Afriky, který část života prožil v Tunisku. To, co se ví o jeho životě, je kombinace skutečnosti a legend. Pravděpodobně se do Salerna dostal jako obchodník s léčivými bylinami přes Sicílii (nejdříve používal jméno Constantinus Siculus), kde byl léčen a poznal rozdíl v lékařských znalostech mezi muslimským a křesťanským světem.
Podle legendy studoval v Babylónu, navštívil Indii, Egypt a 40 let studoval arabskou medicínu a farmacii. Po návratu do severní Afriky prý pro své znalosti upadl do podezření z čarodějnictví. V roce 1075 přišel do Salerna, kde v benediktinském klášteře byla lékařská škola. Přinesl s sebou lékařské knihy (arabské a perské) a začal je překládat. Přeložil i arabská vydání Hippokrata a Galéna.
Konvertoval ke křesťanství a působil jako laický bratr v benediktinském řádu. Později odešel do kláštera Monte Cassino a do konce života pracoval jako překladatel z arabštiny do latiny. Jeho překlady byly používány k výuce po celý středověk, pracovalo se s nimi až do 17. století. Jako jeho práce se uvádějí: Liber pantegni, Viaticus peregrinantis, Megatechne, De oculo, De stomacho, De melancholia, De coitu.
Punica granatum