Syn.: Crassula biconvexa Haw., Crassula capitata Dum. Cours., nom. illeg., Crassula media (Haw.) D. Dietr., Crassula odoratissima Andrews, Danielia odoratissima (Andrews) Lem., Dietrichia bicolor Eckl. et Zeyh., Dietrichia media (Haw.) Eckl. et Zeyh., Dietrichia odoratissima (Andrews) Tratt. ex DC., Kalosanthes media Haw., Rochea odoratissima Link, Rochea versicolor Link, Sphaeritis biconvexa Eckl. et Zeyh.
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Crassula fascicularis
Rozšíření: Endemit nevelkého území v provincii Western Cape v Jihoafrické republice. Areál se rozkládá mezi městečky Vanrhynsdorp a Bredasdorp, zasahuje i na Kapský poloostrov.
Ekologie: Roste na kamenitých nebo písčitých svazích ve formaci fynbos, vystupuje až do nadmořské výšky 750(–1200) m.
Crassula fascicularis
Popis: Vytrvalý stálezelený sukulentní polokeřík, vysoký 15–40 cm; stonky bývají přímé, jen na bázi poněkud dřevnatějící a větvené, v uzlinách nekořenují. Listy jsou dužnaté, vstřícné, oboustranně zploštělé nebo lehce vyklenuté, čárkovitě kopinaté, (1,5–)2–3,5 cm dlouhé a (1–)2–3 mm široké, zelené až hnědavé, obvykle na okraji se zakřivenými brvami, na vrcholu špičaté nebo tupé. Květenství je vrcholičnatá lata tvořená jedním až několika vidlany s téměř přisedlými květy; květy jsou 5četné; kališní lístky jsou obvykle nestejné, kopinaté, 1–1,3 cm dlouhé, zelené nebo hnědé, chlupaté, špičaté; koruna je trubkovitá, 2–3,2 cm dlouhá, dolních 4–5 mm je srostlých, světle krémově žlutobílá nebo nazelenalá, vzácněji bílá, někdy s červenými skvrnkami, špičky korunních cípů jsou rozestálé až nazpět zahnuté, špičaté, 2–3 mm široké, nazpět zakřivené; tyčinky v počtu 5 přirůstají zevnitř ke korunní trubce; gyneceum je složeno z 5 volných plodolistů, semeník je svrchní. Plody jsou měchýřky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) tento taxon figuruje mezi druhy vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Crassula je na jižní polokouli jakousi obdobou rodu rozchodník (Sedum), jehož druhy až na nepatrné výjimky nepřesahují rovník od severu. Tlustice mají vždy jediný kruh tyčinek, zatímco převážná většina rozchodníků má andreceum tvořené kruhy dvěma; v rámci čeledi patří oba rody do zcela odlišných rodových skupin. Vymezení rodu Crassula není bezproblémové, mnozí badatelé do rodu Crassula řadí i drobné jednoleté druhy s drobounkými květy, jinými vyčleňované do samostatného rodu Tillaea. Zástupci tohoto rodu mají ovšem téměř kosmopolitní areál. Většina zástupců úžeji pojatého rodu Crassula se vyskytuje v jižní Africe, a to zejména v semiaridních oblastech se zimními srážkami. V Jihoafrické republice se jich vyskytuje asi 150 druhů.
Crassula fascicularis
Crassula fascicularisCrassula fascicularis
Crassula fascicularis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, severní svah Stolové hory).